OPEL CROSSLAND X 2017.75 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak)

OPEL CROSSLAND X 2017.75 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) CROSSLAND X 2017.75 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26200/w960_26200-0.png OPEL CROSSLAND X 2017.75 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak)

Page 31 of 137

OPEL CROSSLAND X 2017.75 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Externé zariadenia31Rýchle pretáčanie dopredu a dozadu
Dotknite sa tlačidla < alebo > a
podržte ho. Uvoľnite pre návrat do
normálneho režimu prehrávania.
Alternatívne môžete posunúť

Page 32 of 137

OPEL CROSSLAND X 2017.75 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 32Externé zariadeniaAk je zariadenie pripojené, no
zobrazovač obrázkov nie je aktívny:
Stlačte tlačidlo AUDIO, vyberte
položku OPTIONS (MOŽNOSTI) a
potom vyberte položku Managing
photos

Page 33 of 137

OPEL CROSSLAND X 2017.75 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Externé zariadenia33Zobrazená obrazovka projekcie
telefónu závisí od vášho smartfónu a
verzie softvéru.
Návrat na obrazovku Informačného
systému
Stlačte napríklad tlačidlo AUDIO na
ov

Page 34 of 137

OPEL CROSSLAND X 2017.75 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 34NavigáciaNavigáciaVšeobecné informácie.................34
Použitie ........................................ 35
Zadanie cieľa ............................... 39
Navádzanie ...................

Page 35 of 137

OPEL CROSSLAND X 2017.75 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Navigácia35Dôležité informácieSystém dopravných informácií TMC adynamické navádzanie po trase
Systém dopravných informácií TMC
prijíma všetky aktuálne dopravné
informácie z rozhlas

Page 36 of 137

OPEL CROSSLAND X 2017.75 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 36Navigáciapruhoch alebo ďalší nasledujúci
manéver odbočenia.
● V pravom hornom rohu mapy sa zobrazuje čas príchodu a
ostávajúca vzdialenosť do cieľa.
Prispôsobenie zobrazenia mapy
Zob

Page 37 of 137

OPEL CROSSLAND X 2017.75 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Navigácia37Zobrazenie mapy sa prepne na režim
North orientation (Orientácia na
sever) a môže sa zobraziť väčšia časť
trasy.
Dotykom na ikonu dopravnej zápchy
sa na mape zobrazia dopravné

Page 38 of 137

OPEL CROSSLAND X 2017.75 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 38Navigáciañ: opätovné zobrazenie oblasti
okolo aktuálnej polohy.
ò : zobrazenie oblasti okolo domácej
adresy.
ó : zobrazenie oblasti okolo cieľa.
Ak sa chcete vrátiť na predvolené
zobraze

Page 39 of 137

OPEL CROSSLAND X 2017.75 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Navigácia39
Pozrite si jednotlivé nastavenia.
Niektoré z nich už boli opísané
vyššie, ostatné sú opísané v
nasledujúcich častiach.
Zadanie cieľa Navigačný systém poskytuje rôznemož

Page 40 of 137

OPEL CROSSLAND X 2017.75 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 40NavigáciaAk chcete vyhľadávať len body
záujmu, vyberte kartu POI (Bod
záujmu) .
Zadajte adresu alebo vyhľadajte
výraz. Ihneď po zadaní znakov sa
uskutoční vyhľadávanie adresy a
zoznam