OPEL CROSSLAND X 2017.75 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak)

OPEL CROSSLAND X 2017.75 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) CROSSLAND X 2017.75 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26200/w960_26200-0.png OPEL CROSSLAND X 2017.75 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak)

Page 71 of 137

OPEL CROSSLAND X 2017.75 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Základné operácie71Ponuka ekvalizéraPoužite toto nastavenie na
optimalizáciu tónu pre daný štýl
hudby, napr. Rock alebo Klasika .
Na interakčnej výberovej lište v dolnej
časti obrazovk

Page 72 of 137

OPEL CROSSLAND X 2017.75 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 72Základné operácieZvoľte možnosť Rádio, a potom sa
posúvajte cez zoznam k možnosti Zvuková spätná väzba dotyku .
Dotykom na tlačidlo na obrazovke
vedľa možnosti Zvuková spätná
vä

Page 73 of 137

OPEL CROSSLAND X 2017.75 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Základné operácie73Nastavenia jazykaStlačte ; a potom zvoľte Nastavenia.
Zvoľte Jazyk(Language) , aby ste
zobrazili príslušnú ponuku.
Ak chcete nastaviť jazyk pre texty
ponuky: dotknite s

Page 74 of 137

OPEL CROSSLAND X 2017.75 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 74Základné operácieRolujte v zozname a vyberte položku
Informácie o softvéri .
Ak je pripojené zariadenie USB,
informácie o vozidle môžete uložiť na toto zariadenie USB.
Vyberte Aktualiz

Page 75 of 137

OPEL CROSSLAND X 2017.75 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Rádio75RádioPoužitie........................................ 75
Vyhľadávanie staníc ....................75
Zoznamy obľúbených ..................77
Rádiový dátový systém (RDS) .....78
Vys

Page 76 of 137

OPEL CROSSLAND X 2017.75 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 76RádioVyhľadá sa a automaticky sa naladí
nasledujúca stanica, ktorá môže byť
prijatá.
Poznámky
Vlnové pásmo FM: ak je funkcia RDS aktívna, vyhľadávajú sa iba
stanice RDS 3 78, ak je

Page 77 of 137

OPEL CROSSLAND X 2017.75 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Rádio77Aktualizácia zoznamu stanícAk nie je možné prijímať stanice
uložené v zozname staníc podľa
vlnového pásma, je potrebné
aktualizovať zoznamy staníc AM a
DAB.
Poznámky
Zoznam sta

Page 78 of 137

OPEL CROSSLAND X 2017.75 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 78RádioV závislosti od toho, ktoré stránky
obľúbených chcete mať zobrazené,
aktivujte alebo deaktivujte tieto
stránky.
Rádiový dátový systém (RDS)
RDS je služba staníc FM, ktorá zna

Page 79 of 137

OPEL CROSSLAND X 2017.75 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Rádio79RegionalizáciaNiekedy RDS stanice vysielajú
regionálne rôzne programy na
rôznych frekvenciách.
Výberom možnosti Ponuka v
spodnom riadku hlavnej ponuky rádia
FM otvorte príslušnú p

Page 80 of 137

OPEL CROSSLAND X 2017.75 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 80RádioDAB hláseniaOkrem ich hudobného programu
vysiela množstvo DAB staníc
oznámenia rôznych kategórií. Ak
aktivujete niektoré alebo všetky
kategórie, aktuálne prijímaná DAB
služba sa