OPEL CROSSLAND X 2017.75 Používateľská príručka (in Slovak)

OPEL CROSSLAND X 2017.75 Používateľská príručka (in Slovak) CROSSLAND X 2017.75 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26201/w960_26201-0.png OPEL CROSSLAND X 2017.75 Používateľská príručka (in Slovak)

Page 121 of 255

OPEL CROSSLAND X 2017.75 Používateľská príručka (in Slovak) Klimatizácia119doprava:zvýšenie rýchlostidoľava:zníženie rýchlosti
Odstránenie zahmlenia a
námrazy z okien á
● Stlačte á: distribúcia vzduchu
smeruje na čelné sklo.
● Nastavte ovl

Page 122 of 255

OPEL CROSSLAND X 2017.75 Používateľská príručka (in Slovak) 120KlimatizáciaTeplota £
Nastavte teplotu otočením £ na
požadovanú teplotu.červená oblasť:teplejšiemodrá oblasť:chladnejšie
Vykurovanie nebude úplne účinné,
kým motor nedosiahne pr

Page 123 of 255

OPEL CROSSLAND X 2017.75 Používateľská príručka (in Slovak) Klimatizácia121Odstránenie zahmlenia a
námrazy z okien à
● Stlačte à: distribúcia vzduchu
smeruje na čelné sklo.
● Nastavte ovládací prvok teploty £ na najteplejšiu úroveň.
● V

Page 124 of 255

OPEL CROSSLAND X 2017.75 Používateľská príručka (in Slovak) 122KlimatizáciaMaximálne chladenie
Na krátku dobu otvorte okná, aby sa
rýchlo vyvetral horúci vzduch.
● Zapnite klimatizáciu A/C.
● Stlačením 4 zapnete systém
recirkulácie vzduchu.

Page 125 of 255

OPEL CROSSLAND X 2017.75 Používateľská príručka (in Slovak) Klimatizácia123● odstránenie zahmlenia anámrazy à
● vyhrievanie zadného okna a vonkajších spätných zrkadiel b
● vyhrievané čelné sklo ,
● vyhrievané sedadlá ß
Aktivované fu

Page 126 of 255

OPEL CROSSLAND X 2017.75 Používateľská príručka (in Slovak) 124Klimatizácia● Nastavte predvolené teploty prevodiča aj spolujazdca vpredu
pomocou ľavého resp. pravého
ovládacieho gombíka.
Odporúčaná teplota je 22 °C.
Hodnota teploty sa zobrazí ve

Page 127 of 255

OPEL CROSSLAND X 2017.75 Používateľská príručka (in Slovak) Klimatizácia125Prednastavenie teploty £
Nastavte predvolené teploty pre
vodiča aj spolujazdca vpredu na
požadované hodnoty pomocou
ľavého resp. pravého ovládacieho
gombíka. Gombíkom na str

Page 128 of 255

OPEL CROSSLAND X 2017.75 Používateľská príručka (in Slovak) 126Klimatizácianad špecifickou hodnotou. Preto samôže tvoriť kondenzácia
odkvapkávajúca zo spodku vozidla.
Ak nepotrebujete ochladzovať alebo
vysušovať vzduch, vypnite chladenie,
aby ste u

Page 129 of 255

OPEL CROSSLAND X 2017.75 Používateľská príručka (in Slovak) Klimatizácia127● Zapnite vyhrievanie čelnéhoskla ,.
● Ak sa chcete vrátiť do predchádzajúceho režimu,
znova stlačte à. Ak sa chcete
vrátiť do automatického režimu, stlačte AUTO.

Page 130 of 255

OPEL CROSSLAND X 2017.75 Používateľská príručka (in Slovak) 128KlimatizáciaVonkajšie vetracie otvory v
prístrojovom paneli
Smer prúdenia vzduchu nastavte
natočením a naklopením lamiel.
Ak chcete vetrací otvor zavrieť,
naklopte klapky von.
Stredový ve