OPEL CROSSLAND X 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak)

OPEL CROSSLAND X 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak) CROSSLAND X 2018.5 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26205/w960_26205-0.png OPEL CROSSLAND X 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak)

Page 231 of 269

OPEL CROSSLAND X 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak) Starostlivosť o vozidlo229Starostlivosť o vzhľadStarostlivosť o exteriér
Zámky Zámky sú pred opustením výrobného závodu namazané vysoko kvalitným
mazivom na zámky. Rozmrazovací
prostri

Page 232 of 269

OPEL CROSSLAND X 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak) 230Starostlivosť o vozidloLeštenie je nutné v prípade, že lak
stratil lesk alebo je na ňom vrstva
pevných usadenín.
Leštidlo so silikónom vytvára
ochranný film. Po jej použití už lak
ne

Page 233 of 269

OPEL CROSSLAND X 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak) Starostlivosť o vozidlo231Systém skvapalneného plynu9Nebezpečenstvo
Skvapalnený plyn je ťažší ako
vzduch a môže sa hromadiť v
nízko položených miestach.
Pri vykonávaní prác na podvoz

Page 234 of 269

OPEL CROSSLAND X 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak) 232Servis a údržbaServis a údržbaVšeobecné informácie...............232
Servisné informácie .................232
Odporúčané kvapaliny, mazivá
a súčasti .................................

Page 235 of 269

OPEL CROSSLAND X 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak) Servis a údržba 233
Servisné intervaly – skupina
 
krajín 2
Údržba vozidla vybaveného motorom 
EB2F, EB2DT alebo EB2DTS sa 
vyžaduje každých 15 000 km alebo 
po jednom roku, podľa toho

Page 236 of 269

OPEL CROSSLAND X 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak) 234Servis a údržbaOdporúčané kvapaliny,
mazivá a súčasti
Odporúčané kvapaliny a mazivá
Používajte iba výrobky, ktoré
vyhovujú odporúčaným
špecifikáciám.9 Varovanie
Prevádzkové

Page 237 of 269

OPEL CROSSLAND X 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak) Servis a údržba235Chladiaca kvapalina a
nemrznúca kvapalina
Používajte iba bezsilikátovú
nemrznúcu kvapalinu dlhej životnosti
(LLC) schválenú pre vozidlo. Obráťte
sa na servis.
Systém je

Page 238 of 269

OPEL CROSSLAND X 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak) 236Technické údajeTechnické údajeIdetifikácia vozidla......................236
Identifikačné číslo vozidla ........236
Identifikačný štítok ...................236
Identifikácia motora ..

Page 239 of 269

OPEL CROSSLAND X 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak) Technické údaje237Informácie na identifikačnom štítku:1:výrobca2:číslo typu schválenia3:identifikačné číslo vozidla4:celková povolená hmotnosť
vozidla v kg5:celková povolená hmotn

Page 240 of 269

OPEL CROSSLAND X 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak) 238Technické údajeÚdaje o vozidleOdporúčané kvapaliny a mazivá
Európsky servisný plán Požadovaná kvalita motorového olejaVšetky krajiny uvedené v skupinách krajín 1 až 3 3 232Kvalit