OPEL CROSSLAND X 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak)

OPEL CROSSLAND X 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak) CROSSLAND X 2018.5 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26205/w960_26205-0.png OPEL CROSSLAND X 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak)

Page 81 of 269

OPEL CROSSLAND X 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak) Prístroje a ovládacie prvky79Induktívne nabíjanie9Varovanie
Indukčné nabíjanie môže
ovplyvniť funkciu implantovaných kardiostimulátorov alebo iných
medicínskych zariadení. Ak je to
vhod

Page 82 of 269

OPEL CROSSLAND X 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak) 80Prístroje a ovládacie prvkyAk sa rozsvieti žltý indikátor LED:1. Vyberte mobilné zariadenie z nabíjacieho zariadenia.
2. Otočte mobilné zariadenie o 180°.
3. Počkajte tri sekundy po zhasn

Page 83 of 269

OPEL CROSSLAND X 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak) Prístroje a ovládacie prvky81Výstražné kontrolky,
meriace prístroje a
ukazatele
Prístrojový panel V závislosti od verzie sú k dispozícii
dva typy prístrojových panelov:

Page 84 of 269

OPEL CROSSLAND X 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak) 82Prístroje a ovládacie prvkyZákladný prístrojový panel Baselevel

Page 85 of 269

OPEL CROSSLAND X 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak) Prístroje a ovládacie prvky83Prístrojový panel strednej úrovne

Page 86 of 269

OPEL CROSSLAND X 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak) 84Prístroje a ovládacie prvkyPrehľadOSmerové svetlá 3 90XPripomenutie bezpeč‐
nostného pásu 3 90vAirbag a predpínače
bezpečnostných pásov
3 91VDeaktivácia airbagov
3 91pSystém nab

Page 87 of 269

OPEL CROSSLAND X 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak) Prístroje a ovládacie prvky85009FObmedzovač rýchlosti
3 960098Aktívne núdzové
brzdenie 3 96004BOtvorené dvere 3 96
Rýchlomer
Ukazuje rýchlosť vozidla.
Počítadlo kilometrov
Celková zaz

Page 88 of 269

OPEL CROSSLAND X 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak) 86Prístroje a ovládacie prvkyOtáčkomer
Zobrazí rýchlosť motora.
Udržujte otáčky motora pri každom
prevodovom stupni čo najnižšie.
Výstraha
Ak je ukazovateľ v červenej
výstražnej zó

Page 89 of 269

OPEL CROSSLAND X 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak) Prístroje a ovládacie prvky87LED
nesvieti:prevádzka na benzínLED
bliká:kontrola podmienok na
zmenu palivovej
prevádzky na prevádzku
na plyn. Rozsvieti sa,
keď sú splnené
podmienky.LED sa
roz

Page 90 of 269

OPEL CROSSLAND X 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak) 88Prístroje a ovládacie prvkyna benzínový režim. Nefajčite.
Žiadny otvorený oheň, ani zdroje
vznietenia.
Ak zápach plynu stále pretrváva, motor neštartujte. Príčinu poruchy
nechajte ods