OPEL CROSSLAND X 2019.75 Instruktionsbog (in Danish)

OPEL CROSSLAND X 2019.75 Instruktionsbog (in Danish) CROSSLAND X 2019.75 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/23081/w960_23081-0.png OPEL CROSSLAND X 2019.75 Instruktionsbog (in Danish)

Page 1 of 247

OPEL CROSSLAND X 2019.75 Instruktionsbog (in Danish) Instruktionsbog

Page 2 of 247

OPEL CROSSLAND X 2019.75 Instruktionsbog (in Danish)

Page 3 of 247

OPEL CROSSLAND X 2019.75 Instruktionsbog (in Danish) Introduktion.................................... 2
Kort og godt ................................... 6
Nøgler, døre og ruder ..................20
Sæder, sikkerhed .........................39
Opbevar

Page 4 of 247

OPEL CROSSLAND X 2019.75 Instruktionsbog (in Danish) 2IntroduktionIntroduktion

Page 5 of 247

OPEL CROSSLAND X 2019.75 Instruktionsbog (in Danish) Introduktion3Modelspecifikke dataNoter Deres bils data på den fore‐
gående side, så de er let tilgængelige.
Se afsnittene "Service og vedligehol‐
delse", "Tekniske data", bilen

Page 6 of 247

OPEL CROSSLAND X 2019.75 Instruktionsbog (in Danish) 4IntroduktionFare, advarsel og forsigtig9Fare
Tekster mærket med 9 Fare angi‐
ver, at der er risiko for livstruende skader. Manglende overholdelse
af instruktionerne kan være
forbundet med livsf

Page 7 of 247

OPEL CROSSLAND X 2019.75 Instruktionsbog (in Danish) Introduktion5

Page 8 of 247

OPEL CROSSLAND X 2019.75 Instruktionsbog (in Danish) 6Kort og godtKort og godtFør kørslenOplåsning af bilen
Tryk på c
 for at låse bilen op. Dørene
åbnes ved at trække i håndtagene.
Tryk på P for kun at låse bagklap‐
pen op.
Ved elektroni

Page 9 of 247

OPEL CROSSLAND X 2019.75 Instruktionsbog (in Danish) Kort og godt7Sædeindstilling
Længdeindstilling
Træk bøjlen opad, forskyd sædet, slip
bøjlen. Prøv at bevæge sædet frem
og tilbage for at sikre, at det er fast‐
låst.
Sædestilling 3 40.
S

Page 10 of 247

OPEL CROSSLAND X 2019.75 Instruktionsbog (in Danish) 8Kort og godtSædehældning
Tryk på kontakten
opad:forkanten hævesnedad:forkanten sænkes
Sædestilling 3 40.
Sædeindstilling 3 41.
Indstilling af hovedstøtter
Tryk på udløserknappen, indstil
h
Page:   1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 ... 250 next >