OPEL CROSSLAND X 2019.75 Používateľská príručka (in Slovak)

OPEL CROSSLAND X 2019.75 Používateľská príručka (in Slovak) CROSSLAND X 2019.75 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26207/w960_26207-0.png OPEL CROSSLAND X 2019.75 Používateľská príručka (in Slovak)

Page 191 of 257

OPEL CROSSLAND X 2019.75  Používateľská príručka (in Slovak) Starostlivosť o vozidlo189Smerové svetlo
1. Otáčajte vekom proti smeruhodinových ručičiek a vytiahnite
ho.
2. Otočte spodným držiakom žiarovky proti smeru hodinových
ručičiek a vyberte h

Page 192 of 257

OPEL CROSSLAND X 2019.75  Používateľská príručka (in Slovak) 190Starostlivosť o vozidlo2. Nadvihnite zaisťovací prvok apotom vytiahnite konektor
smerom dozadu.
3. Sklopte zaisťovací prvok nadol a vyberte žiarovku z krytu
reflektora.
4. Vymeňte žiarovku

Page 193 of 257

OPEL CROSSLAND X 2019.75  Používateľská príručka (in Slovak) Starostlivosť o vozidlo1912. Odpojte objímku žiarovky zkonektora stlačením príchytnej
západky.
3. Vyberte a vymeňte žiarovku v objímke žiarovky a nasaďte
konektor.
4. Vložte objímku so

Page 194 of 257

OPEL CROSSLAND X 2019.75  Používateľská príručka (in Slovak) 192Starostlivosť o vozidlo
Odmontujte ju zo zostavy svetla
otočením proti smeru hodinových
ručičiek.
4. Vytiahnite žiarovku. a) Verzia bez svetiel LED:
Vytiahnite a vymeňte.
1 : zadné svetlo/

Page 195 of 257

OPEL CROSSLAND X 2019.75  Používateľská príručka (in Slovak) Starostlivosť o vozidlo193Súprava svetiel v zadných
výklopných dverách
Odpojenie zostavy svetla
1. Uvoľnite kryt na dverách batožinového priestoru a vyberte
ho.
2. Rukou odskrutkujte plastov

Page 196 of 257

OPEL CROSSLAND X 2019.75  Používateľská príručka (in Slovak) 194Starostlivosť o vozidloOdmontujte objímku žiarovky
svetla spiatočky zo zostavy svetla otočením proti smeru hodinových
ručičiek.
5. Vyberte žiarovku. a) Verzia bez svetiel LED:
Vyberte a v

Page 197 of 257

OPEL CROSSLAND X 2019.75  Používateľská príručka (in Slovak) Starostlivosť o vozidlo195Bočné smerové svetlá
Ak chcete vymeniť žiarovku, vyberte
puzdro svetla:
1. Posuňte puzdro svetla smerom dopredu a vyberte ho zozadu.
2.Otočte držiak žiarovky proti

Page 198 of 257

OPEL CROSSLAND X 2019.75  Používateľská príručka (in Slovak) 196Starostlivosť o vozidloElektrická sústava
Poistky Údaje na náhradnej poistke sa musiazhodovať s údajmi na chybnej
poistke.
Tri poistkové skrinky sa nachádzajú
na nasledujúcich miestach:

Page 199 of 257

OPEL CROSSLAND X 2019.75  Používateľská príručka (in Slovak) Starostlivosť o vozidlo197Č.Obvod1Ventilátor klimatizácie2–3Poistková skrinka karosérie4–5Poistková skrinka prístrojového
panelu6Chladiaca jednotka motora7Riadiaci modul karosérie8Regula

Page 200 of 257

OPEL CROSSLAND X 2019.75  Používateľská príručka (in Slovak) 198Starostlivosť o vozidloPoistková skriňa prístrojovejdosky
Poistková skrinka na ľavej strane
prístrojového panela
Vo vozidlách s ľavostranným
riadením je poistková skrinka za
krytom v p