OPEL CROSSLAND X 2019.75 Používateľská príručka (in Slovak)

OPEL CROSSLAND X 2019.75 Používateľská príručka (in Slovak) CROSSLAND X 2019.75 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26207/w960_26207-0.png OPEL CROSSLAND X 2019.75 Používateľská príručka (in Slovak)

Page 81 of 257

OPEL CROSSLAND X 2019.75 Používateľská príručka (in Slovak) Prístroje a ovládacie prvky79
Nabíjanie mobilného zariadenia:1. Odstráňte všetky objekty z nabíjacieho zariadenia.
2. Umiestnite mobilné zariadenie s displejom smerujúcim nahor na
nabíjacie

Page 82 of 257

OPEL CROSSLAND X 2019.75 Používateľská príručka (in Slovak) 80Prístroje a ovládacie prvky
Prenosný popolník sa môže
umiestniť do držiaka nápojov.
Výstražné kontrolky,
meriace prístroje a
ukazatele
Prístrojový panel
Prehľad
OSmerové svetlá 3

Page 83 of 257

OPEL CROSSLAND X 2019.75 Používateľská príručka (in Slovak) Prístroje a ovládacie prvky81bElektronický stabili‐
začný systém a systém
regulácie preklzu
3 88aSystém elektronického
riadenia stability a regu‐
lácie preklzu je vypnutý
3 89WoVysok

Page 84 of 257

OPEL CROSSLAND X 2019.75 Používateľská príručka (in Slovak) 82Prístroje a ovládacie prvkyCelková zaznamenaná vzdialenosť jezobrazená v km.
Denné počítadlo kilometrov
Zaznamenaná vzdialenosť od
posledného resetovania sa zobrazuje v informačnom cent

Page 85 of 257

OPEL CROSSLAND X 2019.75 Používateľská príručka (in Slovak) Prístroje a ovládacie prvky83Palivomer
Zobrazí hladinu paliva v nádrži.
Ak je hladina v nádrži nízka, kontrolka o sa rozsvieti.
Palivová nádrž sa nesmie nikdy úplne
vyprázdniť.
Keďže

Page 86 of 257

OPEL CROSSLAND X 2019.75 Používateľská príručka (in Slovak) 84Prístroje a ovládacie prvkyChybné meranie indikuje hlásenie
Neplatné meranie hladiny oleja .
Skontrolujte hladinu motorového
oleja manuálne pomocou mierky.
Displej servisného intervalu Syst

Page 87 of 257

OPEL CROSSLAND X 2019.75 Používateľská príručka (in Slovak) Prístroje a ovládacie prvky85
Na pár sekúnd sa zobrazia servisné
informácie.
Servisné informácie 3 222.
Kontrolky Tu uvedené kontrolky nemusia byť vo
všetkých vozidlách. Tento popis plat

Page 88 of 257

OPEL CROSSLAND X 2019.75 Používateľská príručka (in Slovak) 86Prístroje a ovládacie prvkystrešnej konzole, keď nie ja
zapnutý bezpečnostný pás na obsadenom sedadle.
● Po rozjazde sa rozsvieti kontrolka X na prístrojovom
paneli, na strešnej konzole

Page 89 of 257

OPEL CROSSLAND X 2019.75 Používateľská príručka (in Slovak) Prístroje a ovládacie prvky87Svieti počas chodu motoraZastavte, vypnite motor. Nedobíja sa
akumulátor vozidla. Môže dôjsť k
prerušeniu chladenia motora.
Posilňovač bŕzd môže prestať
fu

Page 90 of 257

OPEL CROSSLAND X 2019.75 Používateľská príručka (in Slovak) 88Prístroje a ovládacie prvky9Varovanie
Zastavte. Nepokračujte v jazde.
Obráťte sa na servis.
Svieti, keď je použitá manuálna
parkovacia brzda a je zapnuté
zapaľovanie 3 142.
Brzdová kvap