OPEL GRANDLAND X 2018.5 Brukerhåndbok for infotainmentsystem

OPEL GRANDLAND X 2018.5 Brukerhåndbok for infotainmentsystem GRANDLAND X 2018.5 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/38806/w960_38806-0.png OPEL GRANDLAND X 2018.5 Brukerhåndbok for infotainmentsystem

Page 121 of 129

OPEL GRANDLAND X 2018.5 Brukerhåndbok for infotainmentsystem Telefon121Velg Connections management
(Administrasjon tilkoblinger) , og trykk
på OK . Det vises en liste over alle
Bluetooth-enheter som er paret med infotainmentsystemet.
Les dette
Bluetooth-enhet

Page 122 of 129

OPEL GRANDLAND X 2018.5 Brukerhåndbok for infotainmentsystem 122Telefon9Advarsel
Ikke avslutt samtalen før nødtele‐
fonsentralen ber deg om det.
Betjening
Når en Bluetooth-tilkobling mellom
mobiltelefonen og infotainmentsys‐
temet er opprettet, kan du og

Page 123 of 129

OPEL GRANDLAND X 2018.5 Brukerhåndbok for infotainmentsystem Telefon123Sende kontakter fra en mobil
enhet til infotainmentsystemet
Du kan sende kontakter til katalogen
i infotainmentsystemet fra enkelte
telefoner som er tilkoblet via Blue‐
tooth. Kontakter so

Page 124 of 129

OPEL GRANDLAND X 2018.5 Brukerhåndbok for infotainmentsystem 124TelefonFor å avslutte på samtalen, trykk
Hang up (Avslutt samtale) .
Aktiver Micro OFF (Mikrofon AV) for å
slå av mikrofonen. Opphev marke‐
ringen av Micro OFF (Mikrofon AV)
for å slå p

Page 125 of 129

OPEL GRANDLAND X 2018.5 Brukerhåndbok for infotainmentsystem Telefon125

Page 126 of 129

OPEL GRANDLAND X 2018.5 Brukerhåndbok for infotainmentsystem 126StikkordregisterAAktivere Bluetooth-musikk ..........117
Aktivere Infotainment ..................103
Aktivere radioen.......................... 110
Aktivere USB-funksjonen............ 114
Automatis

Page 127 of 129

OPEL GRANDLAND X 2018.5 Brukerhåndbok for infotainmentsystem 127F
Fordeling..................................... 106
G Generell informasjon. 114, 116, 118, 119
Bluetooth-musikk..................... 116
Infotainmentsystem ...................98
Telefon ..........

Page 128 of 129

OPEL GRANDLAND X 2018.5 Brukerhåndbok for infotainmentsystem 128UUSB-kontakt Aktivering ................................ 114
Betjening ................................. 114
Generell informasjon ...............114
Informasjon ............................. 114
Ko

Page 129 of 129

OPEL GRANDLAND X 2018.5 Brukerhåndbok for infotainmentsystem www.opel.comCopyright by Opel Automobile GmbH, Rüsselsheim, Germany. i denne publikasjonen gjelder fra utgivelsesdatoen som er oppgitt nedenfor. Opel Automobile GmbH forbeholder seg retten til endrin
Page:   < prev 1-10 ... 81-90 91-100 101-110 111-120 121-130