OPEL GRANDLAND X 2018.5 Instruktionsbog (in Danish)

OPEL GRANDLAND X 2018.5 Instruktionsbog (in Danish) GRANDLAND X 2018.5 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/23086/w960_23086-0.png OPEL GRANDLAND X 2018.5 Instruktionsbog (in Danish)
Trending: Hold pause, alarm

Page 1 of 269

OPEL GRANDLAND X 2018.5 Instruktionsbog (in Danish) Instruktionsbog

Page 2 of 269

OPEL GRANDLAND X 2018.5 Instruktionsbog (in Danish)

Page 3 of 269

OPEL GRANDLAND X 2018.5 Instruktionsbog (in Danish) Introduktion.................................... 2
Kort og godt ................................... 6
Nøgler, døre og ruder ..................20
Sæder, sikkerhed .........................43
Opbevar

Page 4 of 269

OPEL GRANDLAND X 2018.5 Instruktionsbog (in Danish) 2IntroduktionIntroduktion

Page 5 of 269

OPEL GRANDLAND X 2018.5 Instruktionsbog (in Danish) Introduktion3Modelspecifikke dataNoter Deres bils data på den fore‐
gående side, så de er let tilgængelige.
Disse oplysninger findes i afsnittene "Service og vedligeholdelse" og
"Tek

Page 6 of 269

OPEL GRANDLAND X 2018.5 Instruktionsbog (in Danish) 4IntroduktionFare, advarsel og forsigtig9Fare
Tekster mærket med 9 Fare angi‐
ver, at der er risiko for livstruende skader. Manglende overholdelse
af instruktionerne kan være
forbundet med livsf

Page 7 of 269

OPEL GRANDLAND X 2018.5 Instruktionsbog (in Danish) Introduktion5

Page 8 of 269

OPEL GRANDLAND X 2018.5 Instruktionsbog (in Danish) 6Kort og godtKort og godtFør kørslenOplåsning af bilen
Tryk på c
 for at låse bilen op. Dørene
åbnes ved at trække i håndtagene.
Tryk på P for kun at låse bagklap‐
pen op.
Bagklap
Efter

Page 9 of 269

OPEL GRANDLAND X 2018.5 Instruktionsbog (in Danish) Kort og godt7Sædeindstilling
Længdeindstilling
Træk bøjlen opad, forskyd sædet, slip
bøjlen. Prøv at bevæge sædet frem
og tilbage for at sikre, at det er fast‐
låst.
Sædestilling 3 44.
M

Page 10 of 269

OPEL GRANDLAND X 2018.5 Instruktionsbog (in Danish) 8Kort og godtSædehældning
Tryk på kontakten
opad:forkanten hævesnedad:forkanten sænkes
Sædestilling 3 44.
Manuel sædeindstilling 3 45.
Indstilling af hovedstøtter
Tryk på udløserknappen, in
Page:   1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 ... 270 next >
Trending: Hold pause, alarm