OPEL GRANDLAND X 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak)

OPEL GRANDLAND X 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak) GRANDLAND X 2018.5 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26212/w960_26212-0.png OPEL GRANDLAND X 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak)

Page 271 of 281

OPEL GRANDLAND X 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak) Informácie o zákazníkovi269Aktualizácia softvéru
Informačný systém dokáže preberať
a inštalovať vybrané aktualizácie
softvéru prostredníctvom
bezdrôtového pripojenia.
Poznámky
Dost

Page 272 of 281

OPEL GRANDLAND X 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak) 270Informácie o zákazníkoviÚdaje zaznamenané
vozidlom a ochrana
súkromia
Záznamníky udalostí Vo vašom vozidle sú nainštalované
elektronické riadiace jednotky.
Riadiace jednotky spracúva

Page 273 of 281

OPEL GRANDLAND X 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak) Informácie o zákazníkovi271Údaje sa zvyčajne načítajú
prostredníctvom portu OBD
(diagnostika vozidla) predpísaného zákonom, ktorý sa nachádza vo
vozidle. Načítané prevádzkované úda

Page 274 of 281

OPEL GRANDLAND X 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak) 272Informácie o zákazníkovitypu integrácie zahŕňajú, napr. údaje
o polohe, režim deň/noc a ďalšie
všeobecné informácie o vozidle.
Ďalšie informácie nájdete v návode
na obsluhu vozi

Page 275 of 281

OPEL GRANDLAND X 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak) Informácie o zákazníkovi273Preto berte na vedomie povahu,
rozsah a účel zberu a používania
osobných údajov v rámci služieb
tretích strán poskytovaných
príslušným poskytovateľom služ

Page 276 of 281

OPEL GRANDLAND X 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak) 274Register.................................................... 227
A Adaptívny tempomat ..........101, 166
AdBlue .................................. 99, 147
Airbag a predpínače bezpečnostných p

Page 277 of 281

OPEL GRANDLAND X 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak) 275EElektrická parkovacia brzda. 97, 154, 155
Elektrická sústava....................... 222
Elektrické nastavenie ................... 38
Elektrické nastavovanie sedadla . 50
Elektricky ovládané

Page 278 of 281

OPEL GRANDLAND X 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak) 276Odkladacia schránka v palubnejdoske ........................................ 70
Odkladací priestor v stredovej konzole ..................................... 71
Odlučovač pevných častíc ....

Page 279 of 281

OPEL GRANDLAND X 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak) 277REACH....................................... 265
Recyklácia vozidla po uplynutí doby životnosti .......................209
Registrované ochranné známky. 269
Reťaze na pneumatiky ..........

Page 280 of 281

OPEL GRANDLAND X 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak) 278Ť
Ťahanie iného vozidla ...............243
Ťahanie vozidla ......................... 242
Ťahanie závesu .........................203
Ťažná tyč .................................... 202