OPEL GRANDLAND X 2018.75 Používateľská príručka (in Slovak)

OPEL GRANDLAND X 2018.75 Používateľská príručka (in Slovak) GRANDLAND X 2018.75 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26213/w960_26213-0.png OPEL GRANDLAND X 2018.75 Používateľská príručka (in Slovak)

Page 171 of 283

OPEL GRANDLAND X 2018.75 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda169Ak je nastavená rýchlosť prekročená,
indikácia nastavenej rýchlosti bliká v
Informačnom centre vodiča a objaví
sa varovná správa.9 Varovanie
Ak vodič začne akcelerovať,
automat

Page 172 of 283

OPEL GRANDLAND X 2018.75 Používateľská príručka (in Slovak) 170JazdaAk beží motor a je aktivovaný
adaptívny tempomat (sivá), môžete
upraviť nastavenie vzdialenosti
odstupu:
Stlačte Ö. Aktuálne nastavenie sa
zobrazí v Informačnom centre vodiča.
S

Page 173 of 283

OPEL GRANDLAND X 2018.75 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda171Vypnutie systému
Stlačte C, zruší sa výber režimu
adaptívneho tempomatu a indikácia
adaptívneho tempomatu v
informačnom centre vodiča zhasne.
Stlačením ß sa aktivuje
obmedzova

Page 174 of 283

OPEL GRANDLAND X 2018.75 Používateľská príručka (in Slovak) 172JazdaZákruty
Adaptívny tempomat počíta
predpokladanú dráhu na základe
odstredivej sily. Táto predpokladaná dráha berie do úvahy charakteristiku
aktuálnej zákruty, avšak nedokáže
pre

Page 175 of 283

OPEL GRANDLAND X 2018.75 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda173Zohľadnenie kopcov9Varovanie
Adaptívny tempomat nepoužívajte
na strmých kopcoch.
Výkon systému na kopcoch závisí od
rýchlosti vozidla, zaťaženia vozidla,
dopravných podmienok a od

Page 176 of 283

OPEL GRANDLAND X 2018.75 Používateľská príručka (in Slovak) 174JazdaVarovanie pred čelnouzrážkou
Varovanie pred čelnou zrážkou môže pomôcť pri predchádzaní vzniku škôdspôsobených pri čelných zrážkach
alebo pri ich zmierňovaní.
Systém var

Page 177 of 283

OPEL GRANDLAND X 2018.75 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda175dopravných podmienok,
poveternostných podmienok a
podmienok viditeľnosti.
Pri jazde je vždy potrebná úplná pozornosť vodiča. Vodič musí byť
vždy pripravený zasiahnuť a
použiť

Page 178 of 283

OPEL GRANDLAND X 2018.75 Používateľská príručka (in Slovak) 176Jazdabrzdenia vodiča upozorní varovanie
pred čelnou zrážkou 3 174 alebo
varovanie ochrany chodcov vpredu
3 179.
Funkcia používa rôzne vstupy (napr.
kamerový snímač, radarový snímač,

Page 179 of 283

OPEL GRANDLAND X 2018.75 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda177ochranou chodcov vpredu môže pri
rozpoznaní chodca vpredu nastať aj
automatické brzdenie 3 179.
Núdzové automatické brzdenie môže
spomaliť vozidlo až do úplného
zastavenia s cie

Page 180 of 283

OPEL GRANDLAND X 2018.75 Používateľská príručka (in Slovak) 178Jazda9Varovanie
Inteligentný brzdový asistent
môže zvýšiť brzdenie vozidla v
situáciách, kedy to nemusí byť
potrebné. Mohli by ste zablokovať premávku. Ak k tomu dôjde, zložte
nohu