OPEL GRANDLAND X 2018.75 Používateľská príručka (in Slovak)

OPEL GRANDLAND X 2018.75 Používateľská príručka (in Slovak) GRANDLAND X 2018.75 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26213/w960_26213-0.png OPEL GRANDLAND X 2018.75 Používateľská príručka (in Slovak)

Page 181 of 283

OPEL GRANDLAND X 2018.75 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda179Počas jazdy je potrebné vždy
zachovávať úplnú pozornosť a s cieľom predchádzať haváriám by ste
mali byť pripravení prijať opatrenia a
použiť brzdy a / alebo otočiť vozidlom

Page 182 of 283

OPEL GRANDLAND X 2018.75 Používateľská príručka (in Slovak) 180Jazda● rýchlosť vozidla je mimo rozsah5 km/h až 60 km/h so zaradeným
prevodovým stupňom pre jazdu
vpred
● vzdialenosť k chodcovi vpredu je
väčšia ako 40 m
● počas jazdy na kľukat

Page 183 of 283

OPEL GRANDLAND X 2018.75 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda181
Okrem toho sa vzdialenosť k
prekážkam vzadu zobrazuje
meniacimi sa čiarami vzdialenosti na
informačnom displeji 3 104. Keď je
prekážka veľmi blízko, na obrazovke
sa zobrazí upozor

Page 184 of 283

OPEL GRANDLAND X 2018.75 Používateľská príručka (in Slovak) 182Jazda
Systém je pripravený na prevádzku,
keď nesvieti kontrolka LED v tlačidle
parkovacieho asistenta ¼.
Keď je tento systém deaktivovaný,
indikátor LED v tlačidle svieti.
Indikácia
Sy

Page 185 of 283

OPEL GRANDLAND X 2018.75 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda183typ vonkajšieho hluku spôsobiť, žesystém nesprávne zaznamenáva
prekážku.
Venujte špeciálnu pozornosť
nízkym prekážkam, ktoré môžu
poškodiť dolnú časť nárazníka.Výstra

Page 186 of 283

OPEL GRANDLAND X 2018.75 Používateľská príručka (in Slovak) 184Jazda
Pokročilý parkovací asistent je vždy
kombinovaný s predným parkovacím
asistentom.
Systém má vždy šesť ultrazvukových
parkovacích snímačov v zadnom aj v
prednom nárazníku.
Vj

Page 187 of 283

OPEL GRANDLAND X 2018.75 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda185
Pohybujte sa dopredu a dozadu a
sledujte výstrahy parkovacieho
asistenta, až kým nebude indikovaný
koniec manévru.
Vjazd na priečne parkovacie
miesto
Aktivácia
7-palcový farebný info

Page 188 of 283

OPEL GRANDLAND X 2018.75 Používateľská príručka (in Slovak) 186Jazda
Pohybujte sa dopredu a dozadu
podľa pokynov vo výstrahách
parkovacieho asistenta a sledujte pri
tom zvukové signály, až kým nebude
indikovaný koniec manévru. Po
skončení $ na prí

Page 189 of 283

OPEL GRANDLAND X 2018.75 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda187● smer jazdy počas parkovaciehomanévra
● potrebu preradenia spiatočky alebo prvého prevodového
stupňa
● požiadavka na zastavenie alebo pomalú jazdu
● úspešné dokončenie par

Page 190 of 283

OPEL GRANDLAND X 2018.75 Používateľská príručka (in Slovak) 188JazdaVýstraha
Výkon systému sa zníži, ak je
zakrytý napr. ľadom alebo
snehom.
Výkon systému parkovacieho
asistenta sa môže znížiť, ak je
vozidlo naložený ťažkým
nákladom.
Špeci