OPEL GRANDLAND X 2018.75 Používateľská príručka (in Slovak)

OPEL GRANDLAND X 2018.75 Používateľská príručka (in Slovak) GRANDLAND X 2018.75 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26213/w960_26213-0.png OPEL GRANDLAND X 2018.75 Používateľská príručka (in Slovak)

Page 201 of 283

OPEL GRANDLAND X 2018.75 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda199Počítanie upozornenia na čas jazdy
sa vynuluje po vypnutí zapaľovania na niekoľko minút.
Detekcia únavy vodiča Systém monitoruje úroveň pozornostivodiča. Kamera v hornej časti
č

Page 202 of 283

OPEL GRANDLAND X 2018.75 Používateľská príručka (in Slovak) 200JazdaPalivo
Palivo pre zážihové motory
Používajte len bezolovnatý benzín,
ktorý spĺňa európsky štandard
EN 228 alebo E DIN 51626-1 alebo
ekvivalentný.
Motor dokáže spaľovať palivo

Page 203 of 283

OPEL GRANDLAND X 2018.75 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda201viesť k strate výkonu, zvýšenému
opotrebovaniu alebo poškodeniu
motora.
Nepoužívajte lodné motorové nafty, vykurovacie nafty, Aquazole a
podobné emulzie nafta-voda.
Motorové nafty

Page 204 of 283

OPEL GRANDLAND X 2018.75 Používateľská príručka (in Slovak) 202Jazda
Dvierka hrdla palivovej nádrže je
možné otvoriť len keď je vozidlo
odomknuté. Uvoľnite dvierka
palivovej nádrže zatlačením na
dvierka.
Tankovanie benzínu a nafty
Uzáver otvorít

Page 205 of 283

OPEL GRANDLAND X 2018.75 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda203Ťažné zariadenie
Všeobecné informácie Používajte len ťažné zariadenie,
ktoré bolo schválené pre vaše
vozidlo. Ak používate ťažné
zariadenie z druhovýroby, môže byť
potr

Page 206 of 283

OPEL GRANDLAND X 2018.75 Používateľská príručka (in Slovak) 204Jazdaje vzduch redší, schopnosť stúpania
sa zníži, preto sa znižuje aj povolená
hmotnosť súpravy o 10 % na každých
1000 m nadmorskej výšky. Celková
hmotnosť súpravy nemusí byť
zn

Page 207 of 283

OPEL GRANDLAND X 2018.75 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda205Kontrola napnutia tyče s guľovou
hlavou
● Červená značka na otočnom
regulátore musí ukazovať na
zelenú značku na tyči s guľovou
hlavou.
● Medzera medzi otočným gombíkom a t

Page 208 of 283

OPEL GRANDLAND X 2018.75 Používateľská príručka (in Slovak) 206JazdaZasuňte napnutú tyč s guľovou
hlavou do otvoru a pevne ju zatlačte
hore, až sa počuteľne zaistí.
Otočná rukoväť zaklapne späť do
východiskovej polohy na tyči s
guľovou hlavou

Page 209 of 283

OPEL GRANDLAND X 2018.75 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda207pokiaľ kolísanie neprestane. Počas
práce systému držte volant čo
najpokojnejšie.
Asistent stability prívesu je funkciou
systému elektronického riadenia
stability 3 158.

Page 210 of 283

OPEL GRANDLAND X 2018.75 Používateľská príručka (in Slovak) 208Starostlivosť o vozidloStarostlivosť o
vozidloVšeobecné informácie ...............209
Príslušenstvo a modifikácie vozidla .................................... 209
Skladovanie vozidla ......