OPEL GRANDLAND X 2018 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak)

OPEL GRANDLAND X 2018 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) GRANDLAND X 2018 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26209/w960_26209-0.png OPEL GRANDLAND X 2018 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak)

Page 21 of 135

OPEL GRANDLAND X 2018 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Základné operácie21Aktivácia osobného profilu
Stlačte tlačidlo SET a potom vyberte
kartu s názvom osobného profilu.
Aktivácia profilu
Common profile (Bežný profil)
Ak je aktívny osobný

Page 22 of 135

OPEL GRANDLAND X 2018 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 22RádioRádioPoužitie........................................ 22
Rádiový dátový systém (RDS) .....24
Vysielanie digitálneho zvuku .......25Použitie
Aktivácia rádia
Stlačte tlačidlo AUDIO

Page 23 of 135

OPEL GRANDLAND X 2018 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Rádio23Vyberte položku OPTIONS
(MOŽNOSTI) , vyberte možnosť
Radio stations (Rádio stanice) a
potom vyberte požadované vlnové pásmo.
Vyberte položku Freq. (Frekv.)
zadajte frekvenciu príj

Page 24 of 135

OPEL GRANDLAND X 2018 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 24Rádio
Krátko stlačte tlačidlo vedľa
požadovanej stanice. Prípadne
výberom položky Û prepnite na
zobrazenie dlaždíc. Potom sa krátko
dotknite položky † na dlaždici
požadovanej sta

Page 25 of 135

OPEL GRANDLAND X 2018 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Rádio25Dopravné správy
Mnohé zo staníc RDS vysielajú
dopravné správy. Ak je aktivovaná funkcia dopravných správ,
prehrávanie rádia alebo média sa
preruší po dobu trvania dopravných
sp

Page 26 of 135

OPEL GRANDLAND X 2018 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 26RádioDAB hláseniaOkrem ich hudobného programu
vysiela množstvo DAB staníc
oznámenia rôznych kategórií. Ak
aktivujete niektoré alebo všetky
kategórie, aktuálne prijímaná DAB
služba sa

Page 27 of 135

OPEL GRANDLAND X 2018 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) CD prehrávač27CD prehrávačVšeobecné informácie.................27
Použitie ........................................ 27Všeobecné informácie
Prehrávač CD na prehrávanie
zvukových diskov C

Page 28 of 135

OPEL GRANDLAND X 2018 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 28Externé zariadeniaExterné zariadeniaVšeobecné informácie.................28
Prehrávanie zvuku .......................29
Zobrazovanie obrázkov ...............30
Použitie aplikácií pre
intel

Page 29 of 135

OPEL GRANDLAND X 2018 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Externé zariadenia29Výstraha
Neodpájajte zariadenie počas
prehrávania. Môže to poškodiť
zariadenie alebo informačný
systém.
Streamovanie zvuku Bluetooth
Vďaka streamovaniu môžete
počú

Page 30 of 135

OPEL GRANDLAND X 2018 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 30Externé zariadenia”: prehratie stôp v aktuálne
vybranom zozname (album, interpret
atď.) v náhodnom poradí.
æ : všetky stopy uložené v
pripojenom zariadení sa prehrajú v
náhodnom porad