OPEL GRANDLAND X 2019 Priručnik za vlasnika (in Croatian)

OPEL GRANDLAND X 2019 Priručnik za vlasnika (in Croatian) GRANDLAND X 2019 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/24841/w960_24841-0.png OPEL GRANDLAND X 2019 Priručnik za vlasnika (in Croatian)

Page 81 of 281

OPEL GRANDLAND X 2019 Priručnik za vlasnika (in Croatian) Instrumenti i kontrole79Poruke vozila............................. 105
Zvukovi upozorenja .................105
Napon baterije ......................... 106
Personalizacija vozila ................106
U

Page 82 of 281

OPEL GRANDLAND X 2019 Priručnik za vlasnika (in Croatian) 80Instrumenti i kontroleGrijano kolo upravljača
Aktivirajte grijanje pritiskom na *.
Aktiviranje je označeno LED-om u
prekidaču.
Preporučena područja hvatanja kola
upravljača se brže griju i na

Page 83 of 281

OPEL GRANDLAND X 2019 Priručnik za vlasnika (in Croatian) Instrumenti i kontrole81Za uključenje intervala brisanja
prilikom sljedećeg uključenja
paljenja, pritisnite ručicu prema dolje,
u položaj OFF i natrag u INT.
Podesivi interval rada brisača
Pol

Page 84 of 281

OPEL GRANDLAND X 2019 Priručnik za vlasnika (in Croatian) 82Instrumenti i kontrole
Senzor održavajte čistim bez prašine,prljavštine i leda.
Kontrolno svjetlo < 3 80.
Pranje vjetrobrana
Povucite polugu. Tekućina za pranje
se raspršuje na vjetrobran i

Page 85 of 281

OPEL GRANDLAND X 2019 Priručnik za vlasnika (in Croatian) Instrumenti i kontrole83Tekućina za pranje se raspršuje na
stražnji prozor i brisač napravi
nekoliko ciklusa brisanja.
Sustav pranja stražnjeg prozora se
deaktivira kada je razina tekućine
niska

Page 86 of 281

OPEL GRANDLAND X 2019 Priručnik za vlasnika (in Croatian) 84Instrumenti i kontrole
Postavi format vremena
Za odabir željenog formata vremena,
dodirnite 12h ili 24h .
Postavi format datuma
Za biranje željenog formata datuma,
odaberite Postavi format datum

Page 87 of 281

OPEL GRANDLAND X 2019 Priručnik za vlasnika (in Croatian) Instrumenti i kontrole85Priključci za napajanje
Priključak za napajanje od 12 V nalazise iza poklopca spremišta. Pritisnite
poklopac za otvaranje.
Priključak za napajanje od 12 V nalazi se i u str

Page 88 of 281

OPEL GRANDLAND X 2019 Priručnik za vlasnika (in Croatian) 86Instrumenti i kontroleNe spajajte uređaje koji daju
električnu energiju, napr. električne
punjače ili baterije.
Ne oštećujte priključke uporabom
neodgovarajućih utikača.
Sustav stop-start

Page 89 of 281

OPEL GRANDLAND X 2019 Priručnik za vlasnika (in Croatian) Instrumenti i kontrole87
Za punjenje uređaja, mora biti
uključen kontakt.
Za punjenje mobilnog uređaja: 1. Uklonite sve predmete s uređaja za punjenje.
2. Postavite mobilni uređaj sa zaslonom okr

Page 90 of 281

OPEL GRANDLAND X 2019 Priručnik za vlasnika (in Croatian) 88Instrumenti i kontroleKontrolna svjetla,
mjerači i indikatori
Sklop instrumenata
Dostupan je sljedeći sklop
instrumenata: