OPEL GRANDLAND X 2020 Používateľská príručka (in Slovak)

OPEL GRANDLAND X 2020 Používateľská príručka (in Slovak) GRANDLAND X 2020 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26216/w960_26216-0.png OPEL GRANDLAND X 2020 Používateľská príručka (in Slovak)

Page 111 of 297

OPEL GRANDLAND X 2020 Používateľská príručka (in Slovak) Prístroje a ovládacie prvky109Túto funkciu možno aktivovať na
farebnom informačnom displeji.
1. Stlačte m.
2. Zvoľte eSave.
3. Vyberte vzdialenosť, na ktorú sa má rezervovať elektrická

Page 112 of 297

OPEL GRANDLAND X 2020 Používateľská príručka (in Slovak) 110Prístroje a ovládacie prvkySprávy na
farebnom informačnom displeji
Niektoré dôležité správy sa môžu
navyše zobraziť na
informačnom displeji. Niektoré správy
sa objavia len na pár s

Page 113 of 297

OPEL GRANDLAND X 2020 Používateľská príručka (in Slovak) Prístroje a ovládacie prvky111Displej môžete ovládať pomocou
štvorsmerového tlačidla:
Vyberte možnosť ˆ Prispôsobenie –
konfigurácia I OK .
Nastavenia jednotiek
Vyberte možnosť K

Page 114 of 297

OPEL GRANDLAND X 2020 Používateľská príručka (in Slovak) 112Prístroje a ovládacie prvkyV príslušných vedľajších ponukách
môžete zmeniť nasledujúce
nastavenia:
● Kolízie / detek.systémy
Side Blind Spot Alert : Aktivácia
alebo deaktivácia

Page 115 of 297

OPEL GRANDLAND X 2020 Používateľská príručka (in Slovak) Prístroje a ovládacie prvky113Potvrďte stlačením G.
Nastavenia jazyka
Zvoľte Languages (Jazyky) .
Dotykom na príslušnú položku
zmeňte jazyk.
Potvrďte stlačením G.
Nastavenia vozidla
St

Page 116 of 297

OPEL GRANDLAND X 2020 Používateľská príručka (in Slovak) 114Prístroje a ovládacie prvkyprepínanie na stieranie zadného
okna po zaradení spätného
chodu.
● Driving lighting (Osvetlenie pri
jazde)
Directional headlamps (Smerové
svetlomety) : Aktivác

Page 117 of 297

OPEL GRANDLAND X 2020 Používateľská príručka (in Slovak) Prístroje a ovládacie prvky115Telematické služby
Opel Connect
Opel Connect pozostáva z viacerých pripojených služieb prístupných
prostredníctvom aplikácie, online
alebo vo vozidle.
Poznám

Page 118 of 297

OPEL GRANDLAND X 2020 Používateľská príručka (in Slovak) 116Prístroje a ovládacie prvkyNastavenia súkromiaVo vozidle možno nakonfigurovať
nastavenia súkromia systému
Opel Connect. Ovplyvnia sa tým
odosielané súbory údajov, napríklad
pri aktivác

Page 119 of 297

OPEL GRANDLAND X 2020 Používateľská príručka (in Slovak) Osvetlenie117OsvetlenieVonkajšie osvetlenie vozidla......117
Spínač svetiel .......................... 117
Automatické ovládanie svetiel . 118
Diaľkové svetlá ........................ 118
Svet

Page 120 of 297

OPEL GRANDLAND X 2020 Používateľská príručka (in Slovak) 118OsvetlenieZadné svetlá
Koncové svetlá sa rozsvietia spolu so stretávacími / diaľkovými svetlami a
obrysovými svetlami.
Automatické ovládaniesvetiel
Ak je zapnutá funkcia automatického