OPEL GRANDLAND X 2020 Používateľská príručka (in Slovak)

OPEL GRANDLAND X 2020 Používateľská príručka (in Slovak) GRANDLAND X 2020 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26216/w960_26216-0.png OPEL GRANDLAND X 2020 Používateľská príručka (in Slovak)

Page 51 of 297

OPEL GRANDLAND X 2020 Používateľská príručka (in Slovak) Sedadlá, zádržné prvky49Výška sedadla
Pumpovací pohyb páčkou
nahor:sedadlo vyššienadol:sedadlo nižšieSklon sedadla
Stlačte spínač
v zadnej časti:prednú stranu
vyššiev prednej čast

Page 52 of 297

OPEL GRANDLAND X 2020 Používateľská príručka (in Slovak) 50Sedadlá, zádržné prvkyNastaviteľná opora stehien
Potiahnite páčku a posuňte oporu
stehien.
Elektrické nastavovanie sedadla
9 Varovanie
Pri manipulácii s elektricky
ovládanými sedadlami

Page 53 of 297

OPEL GRANDLAND X 2020 Používateľská príručka (in Slovak) Sedadlá, zádržné prvky51Posuňte prednú časť spínača
smerom nahor / nadol.
Naklonenie operadla
Otočte spínač dopredu / dozadu.
Bedrová opierka, nastaviteľná opora
stehien, pozrite si č

Page 54 of 297

OPEL GRANDLAND X 2020 Používateľská príručka (in Slovak) 52Sedadlá, zádržné prvkyLakťová opierka
Lakťovú opierku môžete posunúť
dopredu o 10 cm. Potiahnutím
rukoväte lakťovú opierku posuniete.
Pod lakťovou opierkou je odkladací
priestor.
K

Page 55 of 297

OPEL GRANDLAND X 2020 Používateľská príručka (in Slovak) Sedadlá, zádržné prvky53Zadné sedadlá
Lakťová opierka
Sklopte lakťovú opierku. V lakťovej
opierke sa nachádzajú držiaky
nápojov.
Kúrenie
Nastavte vyhrievanie sedadla
otáčaním kolies

Page 56 of 297

OPEL GRANDLAND X 2020 Používateľská príručka (in Slovak) 54Sedadlá, zádržné prvkyBezpečnostné pásy sú určené vždylen pre jednu osobu.
Detský záchytný systém 3 63.
Pravidelne kontrolujte všetky súčasti
systému bezpečnostných pásov z h

Page 57 of 297

OPEL GRANDLAND X 2020 Používateľská príručka (in Slovak) Sedadlá, zádržné prvky55Trojbodový bezpečnostnýpás
Zapnutie
Vytiahnite bezpečnostný pás z
navíjača, veďte neprekrútený pás cez
telo a zasuňte sponu do zámku pásu. Počas jazdy prav

Page 58 of 297

OPEL GRANDLAND X 2020 Používateľská príručka (in Slovak) 56Sedadlá, zádržné prvky
Nastavte výšku tak, aby
bezpečnostný pás prechádzal cez
rameno. Pás nesmie viesť cez krk
alebo hornú časť ramena.
Nevykonávajte nastavenie počas
jazdy.
Odopnu

Page 59 of 297

OPEL GRANDLAND X 2020 Používateľská príručka (in Slovak) Sedadlá, zádržné prvky57Systém airbagov
Systém airbagov sa skladá z
niekoľkých samostatných systémov
podľa vybavenosti vozidla.
Keď je aktivovaný, airbag sa naplní za niekoľko milisek

Page 60 of 297

OPEL GRANDLAND X 2020 Používateľská príručka (in Slovak) 58Sedadlá, zádržné prvkyEN: NEVER use a rearward-facing
child restraint on a seat protected by
an ACTIVE AIRBAG in front of it;
DEATH or SERIOUS INJURY to the
CHILD can occur.
DE: Nach hinten ger