OPEL INSIGNIA 2014.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak)

OPEL INSIGNIA 2014.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) INSIGNIA 2014.5 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26231/w960_26231-0.png OPEL INSIGNIA 2014.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak)

Page 131 of 155

OPEL INSIGNIA 2014.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Rádio131
RDS
Nastavte RDS na Zap. alebo Vyp..
Dopravný program (TP)
Rozhlasové stanice so službou
dopravných správ sú stanice RDS,
ktoré vysielajú dopravné správy. Ak
sa zapnú dopravné

Page 132 of 155

OPEL INSIGNIA 2014.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 132Rádio
■ Ak je prijímač DAB schopný prijaťsignál vysielaný rozhlasovou
stanicou (dokonca aj keď je signál
veľmi slabý), reprodukcia zvuku je
zabezpečená.
■ Zvuk neslabne (nestráca

Page 133 of 155

OPEL INSIGNIA 2014.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Rádio133
Prepájanie DAB s FM
Ak je táto funkcia aktivovaná,
zariadenie prepne na príslušnú FM stanicu aktívnej DAB služby (ak je
dostupná), ak je signál DAB príliš
slabý na to, aby ho mo

Page 134 of 155

OPEL INSIGNIA 2014.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 134CD prehrávačCD prehrávačVšeobecné informácie...............134
Použitie ...................................... 135Všeobecné informácie
Prehrávač CD informačného systému
dokáže pre

Page 135 of 155

OPEL INSIGNIA 2014.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) CD prehrávač135
■ Disky CD vráťte do svojho obaluhneď po vybratí z meniča
prehrávača, aby sa ochránili pred
poškodením a nečistotami.
■ Nečistoty a kvapaliny na diskoch CD môžu zne

Page 136 of 155

OPEL INSIGNIA 2014.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 136CD prehrávač
Preskočenie na predchádzajúcualebo nasledujúcu stopu
Zvoľte tlačidlá d alebo c pre
prehrávanie predchádzajúcej alebo
nasledujúcej stopy.
Alternatívne otočte regulátor

Page 137 of 155

OPEL INSIGNIA 2014.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Externé zariadenia137Externé zariadeniaVšeobecné informácie...............137
Prehrávanie zvuku .....................140Všeobecné informácie
Vstup AUX, USB konektor a slot na
SD kartu pre pri

Page 138 of 155

OPEL INSIGNIA 2014.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 138Externé zariadenia
Funkcia AUX zvuku
Informačný systém môže prehrávať
hudobné súbory obsiahnuté v
externých zariadeniach, napr. iPod
alebo inteligentný telefón.
Port USB Prehrávač M

Page 139 of 155

OPEL INSIGNIA 2014.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Externé zariadenia139
Poznámky
Ak je pripojená nečitateľná SD karta, objaví sa príslušná správa o chybe a
informačný systém sa automaticky
prepne na predchádzajúcu funkciu.
Ak chcete v

Page 140 of 155

OPEL INSIGNIA 2014.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 140Externé zariadeniaPrehrávanie zvukuSpustenie prehrávania Pripojte zariadenie 3 137.
Opakovane stlačte tlačidlo MEDIA,
aby ste aktivovali želaný zdroj médií.
Príklad: Hlavné menu USB.
F