OPEL INSIGNIA 2014.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak)

OPEL INSIGNIA 2014.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) INSIGNIA 2014.5 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26231/w960_26231-0.png OPEL INSIGNIA 2014.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak)

Page 141 of 155

OPEL INSIGNIA 2014.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Externé zariadenia141
Kategórie médií
Stlačte tlačidlo MENU a potom zvoľte
položku zoznamu Preskúmať. Je
zobrazený zoznam obsahujúci rôzne kategórie prehliadania, napr.
Playlisty , Int

Page 142 of 155

OPEL INSIGNIA 2014.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 142TelefónTelefónVšeobecné informácie...............142
Pripojenie Bluetooth ..................143
Núdzové volanie ........................145
Obsluha ..................................... 146

Page 143 of 155

OPEL INSIGNIA 2014.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Telefón143Dodržujte predpisy platné v
krajine, v ktorej sa práve
nachádzate.
Nezabúdajte, že musíte dodržať
predpisy platné v konkrétnej
oblasti a vždy vypnite mobilný
telefón na miesta

Page 144 of 155

OPEL INSIGNIA 2014.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 144Telefón
4. Spustite vyhľadávanie Bluetoothna zariadení Bluetooth, ktoré
chcete spárovať.
5. Potvrdenie párovania: ◆ Ak je podporované SSP(zabezpečené jednoduché
párovanie):
Porovnajt

Page 145 of 155

OPEL INSIGNIA 2014.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Telefón145
3. Pre spárovanie novéhozariadenia zvoľte tlačidlo
obrazovky PÁROV..
4. Pokračujte od kroku 3 časti "Párovanie prostredníctvom
aplikácie nastavení" (pozri
vyššie).
5.

Page 146 of 155

OPEL INSIGNIA 2014.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 146Telefónživotne dôležitú komunikáciu
(napr. núdzové volanie pre
záchrannú službu).
V niektorých sietiach môže byť
nutné mať platnú kartu SIM
správne vloženú do mobilného
telef

Page 147 of 155

OPEL INSIGNIA 2014.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Telefón147
Poznámky
Ak je hovor aktívny pri vstupe do hlavného menu telefónu, zobrazí sa
ďalšia položka menu. Zvoľte Aktívny
hovor , aby ste zobrazili zobrazenie
počas hovoru.
Inicializá

Page 148 of 155

OPEL INSIGNIA 2014.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 148Telefón
Ak chcete zdvihnúť hovor, zvoľte
tlačidlo obrazovky ZDVIH. v správe.
Odmietnutie telefónneho hovoru Ak chcete odmietnuť hovor, zvoľte
tlačidlo obrazovky IGNOR. v správe.
Zmena

Page 149 of 155

OPEL INSIGNIA 2014.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Telefón149
Iniciujte druhý telefonický hovor. Ak
chcete použiť číselnú klávesnicu, zvoľte tlačidlo obrazovky KLÁVES. v
zobrazení počas hovoru. Detailný
popis si pozrite vyššie.
Oba h

Page 150 of 155

OPEL INSIGNIA 2014.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 150Telefón
maximálny vysielací výkon
mobilného telefónu 2 W pre GSM 900
alebo 1 W pre ostatné typy.
Z bezpečnostných dôvodov
nepoužívajte telefón počas jazdy. Aj
použitie handsfree súp