OPEL INSIGNIA 2014.5 Používateľská príručka (in Slovak)

OPEL INSIGNIA 2014.5 Používateľská príručka (in Slovak) INSIGNIA 2014.5 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26232/w960_26232-0.png OPEL INSIGNIA 2014.5 Používateľská príručka (in Slovak)

Page 141 of 337

OPEL INSIGNIA 2014.5 Používateľská príručka (in Slovak) Osvetlenie139Svetlá spiatočky
Svetlo spätného chodu sa rozsvieti, keď je zapnuté zapaľovanie a zaradí
sa spiatočka.
Zahmlené presvetľovacie
kryty svetiel Vnútorná strana presvetľovacích

Page 142 of 337

OPEL INSIGNIA 2014.5 Používateľská príručka (in Slovak) 140Osvetlenie
Použite kolískový spínač:w=automatické zapínanie
a vypínanie.stlačte u=zapnutéstlačte v=vypnuté.
Zadné stropné svetlá
Rozsvieti sa spolu s prednými
stropnými svetlami p

Page 143 of 337

OPEL INSIGNIA 2014.5 Používateľská príručka (in Slovak) Osvetlenie141Osvetlenie
Osvetlenie stredovej
konzoly
Po zapnutí svetlometov sa zapne
bodové svetlo zabudované v
osvetlení interiéru.
Osvetlenie vstupu
Uvítacie osvetlenie
Ak sa vozidlo odomkne r

Page 144 of 337

OPEL INSIGNIA 2014.5 Používateľská príručka (in Slovak) 142Osvetlenie
Osvetlenie sa vypne okamžite, ak pri
otvorených dverách vodiča
potiahnete páčku ukazovateľov
smeru smerom k volantu.
Túto funkciu môžete aktivovať alebo
deaktivovať v prispô

Page 145 of 337

OPEL INSIGNIA 2014.5 Používateľská príručka (in Slovak) Klimatizácia143KlimatizáciaKlimatizácia ................................ 143
Ventilačné otvory .......................155
Údržba ....................................... 156Klimatizácia
Ovláda

Page 146 of 337

OPEL INSIGNIA 2014.5 Používateľská príručka (in Slovak) 144Klimatizácia
Distribúcia vzduchu l M K
Stlačte tlačidlo:
l=na čelné okno a na okná v
predných dveráchM=do oblasti hlavy
prostredníctvom
nastaviteľných ventilačných
otvorovK=do oblast

Page 147 of 337

OPEL INSIGNIA 2014.5 Používateľská príručka (in Slovak) Klimatizácia145
Ak nepotrebujete ochladzovať alebo
vysušovať vzduch, vypnite chladenie, aby ste ušetrili palivo. Aktivované
chladenie môže deaktivovať
automatické vypnutia motora.
Systém St

Page 148 of 337

OPEL INSIGNIA 2014.5 Používateľská príručka (in Slovak) 146KlimatizáciaAutomatická klimatizáciaV automatickom režime sa teplota,
rýchlosť ventilátora a distribúcia
vzduchu reguluje automaticky.
Ovládače a tlačidlá pre nasledujúce
funkcie:
■

Page 149 of 337

OPEL INSIGNIA 2014.5 Používateľská príručka (in Slovak) Klimatizácia147
Základné nastavenie pre dosiahnutie
maximálneho komfortu:
■ Po stlačení tlačidla AUTO sa
distribúcia vzduchu a rýchlosť ventilátora regulujú automaticky.
Aktivácia sa s

Page 150 of 337

OPEL INSIGNIA 2014.5 Používateľská príručka (in Slovak) 148Klimatizácia
■ Zapnite vyhrievanie zadných okienÜ .
■ Návrat do predchádzajúceho režimu: stlačte tlačidlo V. Návrat
do automatického režimu: stlačte
tlačidlo AUTO.
Nastavenie au