OPEL INSIGNIA 2014 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak)

OPEL INSIGNIA 2014 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) INSIGNIA 2014 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26229/w960_26229-0.png OPEL INSIGNIA 2014 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak)

Page 21 of 155

OPEL INSIGNIA 2014 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Základná obsluha21
popísané ako „...zvoľte...tlačidlo
obrazovky...“ alebo
„...zvoľte...položku menu...“.
Posúvanie v zoznamoch
Ak je k dispozícii viac položiek, ako sa na obrazovku

Page 22 of 155

OPEL INSIGNIA 2014 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 22Základná obsluha
Posúvanie stránok s obľúbenými
položkami
Posúvanie z jednej stránky
obľúbených položiek na druhú:
Položte tri prsty na dotykovú plochu a
súčasne ich posuňte doľ

Page 23 of 155

OPEL INSIGNIA 2014 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Základná obsluha23
Poznámky
Ak budete požiadaní o potvrdenie
funkcie alebo správy na
informačnom centre vodiča
stlačením SEL (výber), stlačte
tlačidlo 9.
Systém rozpoznávania reči
Vyh

Page 24 of 155

OPEL INSIGNIA 2014 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 24Základná obsluha
Individuálne prispôsobenie
domovskej stránkyVstup do režimu úpravŤuknite a podržte prst niekoľko
sekúnd na ikone aplikácie.
Obrazovka sa zmení, keď vstúpite do režim

Page 25 of 155

OPEL INSIGNIA 2014 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Základná obsluha25
Niektoré ikony aplikácií sa dynamicky
prispôsobujú aktuálnej situácii, napr.
indikujú, že ste zmeškali telefonický
hovor.
Aktivovanie aplikácie
Zvoľte príslušnú ik

Page 26 of 155

OPEL INSIGNIA 2014 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 26Základná obsluha
Prostredníctvom interakčnej
výberovej lišty môžete zmeniť rôzne
pohľady v rámci jednej aplikácie
alebo vykonať činnosti špecifické pre
aplikácie, napr. spustiť se

Page 27 of 155

OPEL INSIGNIA 2014 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Základná obsluha27
V závislosti od aktuálne aktívnej
aplikácie alebo funkcie je menu
klávesnice zobrazené odlišne.
Na prepnutie na symbolovú
klávesnicu zvoľte tlačidlo obrazovky
Sym .
Na

Page 28 of 155

OPEL INSIGNIA 2014 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 28Základná obsluha
Znaky zmiešaných malých a veľkých
písmen
Vo väčšine prípadov sa dajú zadať
len veľké písmená.
Ak je k dispozícii rozpoznanie znakov
zmiešaných malých a veľký

Page 29 of 155

OPEL INSIGNIA 2014 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Základná obsluha29
Vyberte požadovaný znak.
Na listovanie v zozname (ak je to
nevyhnutné), môžete voliteľne:
■ Umiestniť na dotykovú plochu dva prsty a naraz ich posúvať smerom
nahor ale

Page 30 of 155

OPEL INSIGNIA 2014 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 30Základná obsluha
Ponuka nastavení
Ťuknite na tlačidlo obrazovky t, aby
ste zobrazili menu nastavení
rozpoznávania znakov.
V tomto menu môžete definovať rýchlosť procesu rozpoznávania
z