OPEL INSIGNIA 2014 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak)

OPEL INSIGNIA 2014 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) INSIGNIA 2014 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26229/w960_26229-0.png OPEL INSIGNIA 2014 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak)

Page 81 of 155

OPEL INSIGNIA 2014 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Navigácia81
Zvoľte tlačidlo obrazovky Pridať ako
medzicieľ . Trasa sa prepočíta a nový
cieľ sa pridá ako prejazdový bod k
aktuálnej trase.
Poznámky
Ak k trase pridáte prejazdový bod,
t

Page 82 of 155

OPEL INSIGNIA 2014 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 82Navigácia
Hlasové príkazy navigácie
Hlasové príkazy navigácie budú
oznamovať, ktorým smerom máte
pokračovať, keď sa približujete ku
križovatke, na ktorej sa má odbočiť.
Pre aktivo

Page 83 of 155

OPEL INSIGNIA 2014 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Navigácia83
Vyberte položku menu Editov. profil
ekol. jazdy , aby ste zobrazili príslušné
podmenu.
Opakovane zvoľte Zaťaž. Strechy a
Príves , aby ste prepli medzi
dostupnými možnosťami za

Page 84 of 155

OPEL INSIGNIA 2014 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 84Navigácia
Ak chcete zobraziť menu navádzaniapo trase, ťuknite na symbol šípky,
ktorý indikuje vaše nasledujúce
odbočenie na pravej strane
obrazovky. Zobrazí sa menu
navádzania po trase.

Page 85 of 155

OPEL INSIGNIA 2014 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Navigácia85
Zvoľte ulicu, diaľnicu alebo diaľničnú
križovatku, ktorej sa chcete vyhnúť. Budete vyzvaní správou.
Vyberte želanú možnosť cieľa.
Príslušná ulica alebo diaľnica je
zobr

Page 86 of 155

OPEL INSIGNIA 2014 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 86Navigácia
Každá položka zoznamu môže
zobraziť nasledujúce informácie:
■ Názov alebo adresa prejazdového bodu.
■ Vzdialenosť k nasledujúcemu prejazdovému bodu.
■ Odhadovaný čas

Page 87 of 155

OPEL INSIGNIA 2014 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Rozpoznávanie reči87Rozpoznávanie rečiVšeobecné informácie.................87
Použitie ........................................ 89Všeobecné informácie
Zabudované rozpoznávaniereči
Zabudo

Page 88 of 155

OPEL INSIGNIA 2014 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 88Rozpoznávanie reči
reči, rozpoznávanie reči nie je
dostupné.
V takomto prípade musíte zvoliť iný
jazyk pre displej, ak chcete ovládať
informačný systém
prostredníctvom hlasových
pr

Page 89 of 155

OPEL INSIGNIA 2014 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Rozpoznávanie reči89
Častý dopyt: Ak je zvolené, systém
vás relatívne často žiada, aby ste
potvrdili vaše príkazy. V dôsledku
toho systém vykoná správnu činnosť
vo väčšine prípad

Page 90 of 155

OPEL INSIGNIA 2014 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 90Rozpoznávanie reči
Hneď, ako je rozpoznávanie reči
pripravené na hlasové zadanie,
budete počuť pípnutie. Symbol
rozpoznávania reči v ľavom hornom
rohu menu pomocníka sa zmení z
bielej