OPEL INSIGNIA 2015.5 Používateľská príručka (in Slovak)

OPEL INSIGNIA 2015.5 Používateľská príručka (in Slovak) INSIGNIA 2015.5 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26236/w960_26236-0.png OPEL INSIGNIA 2015.5 Používateľská príručka (in Slovak)

Page 71 of 345

OPEL INSIGNIA 2015.5  Používateľská príručka (in Slovak) Sedadlá, zádržné prvky69Miesta pre inštaláciu detských záchytných systémov
Prípustné možnosti pre inštaláciu detského záchytného systému
Hmotnostná a veková kategória
Sedadlo pre

Page 72 of 345

OPEL INSIGNIA 2015.5  Používateľská príručka (in Slovak) 70Sedadlá, zádržné prvky
Prípustné možnosti pre inštaláciu detského záchytného systému ISOFIX
Hmotnostná triedaVeľkostná triedaUpevnenieSedadlo predného
spolujazdcaNa vonkajších
zad

Page 73 of 345

OPEL INSIGNIA 2015.5  Používateľská príručka (in Slovak) Sedadlá, zádržné prvky71
IL=Vhodné pre určité záchytné systémy ISOFIX v kategóriách „špecifické vozidlo“, „obmedzený“ alebo„polouniverzálny“. Záchytný systém ISOFIX mus

Page 74 of 345

OPEL INSIGNIA 2015.5  Používateľská príručka (in Slovak) 72Sedadlá, zádržné prvkyDetské záchytné systémy
ISOFIX
Upevnite detské záchytné
systémy ISOFIX schválené pre toto
vozidlo k ISOFIX upevňovacím
držiakom. Špeciálne pozície pre
detsk

Page 75 of 345

OPEL INSIGNIA 2015.5  Používateľská príručka (in Slovak) Úložná schránka73Úložná schránkaÚložné priestory........................... 73
Batožinový priestor ......................75
Systém strešných nosičov ...........86
Informácie o naklad

Page 76 of 345

OPEL INSIGNIA 2015.5  Používateľská príručka (in Slovak) 74Úložná schránkaDržiaky nápojov
Držiaky pohárov sú v stredovej
konzole.
Ďalšie držiaky pohárov sú v zadnej
lakťovej opierke. Sklopte lakťovú
opierku.
Predný úložný priestor
Úlo

Page 77 of 345

OPEL INSIGNIA 2015.5  Používateľská príručka (in Slovak) Úložná schránka75Úložný priestor v lakťovej
opierke
Úložný priestor v prednej
lakťovej opierke
Stlačením tlačidla vyklopte lakťovú
opierku.
Úložný priestor v zadnej
lakťovej opier

Page 78 of 345

OPEL INSIGNIA 2015.5  Používateľská príručka (in Slovak) 76Úložná schránka
Potiahnite istiacu páčku na jednej
alebo obidvoch stranách a sklopte
operadlá na sedadlá.
Pri vyklopení zdvihnite operadlá a
nastavte ich do zvislej polohy, kým sa
počut

Page 79 of 345

OPEL INSIGNIA 2015.5  Používateľská príručka (in Slovak) Úložná schránka77
Potiahnite držiak a otvorte kryt.
Priestor je vhodný na ukladanie
dlhých úzkych predmetov.
Uistite sa, že sa kryt po vyklopení
uchytí.Zatvorený kryt môže byť zaistený

Page 80 of 345

OPEL INSIGNIA 2015.5  Používateľská príručka (in Slovak) 78Úložná schránka
Vytiahnite kryt z bočných vodidiel.
Namontovanie krytu
Kryt uchyťte v bočných vodidlách a sklopte ho nadol. Pripojte istiace
popruhy na dvere batožinového
priestoru.
Spor