OPEL INSIGNIA 2015 Používateľská príručka (in Slovak)

OPEL INSIGNIA 2015 Používateľská príručka (in Slovak) INSIGNIA 2015 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26234/w960_26234-0.png OPEL INSIGNIA 2015 Používateľská príručka (in Slovak)

Page 241 of 337

OPEL INSIGNIA 2015  Používateľská príručka (in Slovak) Starostlivosť o vozidlo239
Predný ukazovateľ smeru (3)
1. Otočte objímkou žiarovky protismeru hodinových ručičiek, aby
sa odpojila. Vytiahnite objímku
žiarovky z telesa.
2. Zľahka zatlačt

Page 242 of 337

OPEL INSIGNIA 2015  Používateľská príručka (in Slovak) 240Starostlivosť o vozidlo
Osvetlenie rohu
1. Otáčajte vekom proti smeruhodinových ručičiek a vytiahnite
ho.
2. Otočte držiakom žiarovky proti smeru hodinových ručičiek avyberte ho. Vytiah

Page 243 of 337

OPEL INSIGNIA 2015  Používateľská príručka (in Slovak) Starostlivosť o vozidlo241
2. Otočte držiakom žiarovky protismeru hodinových ručičiek a
vyberte ho. Vytiahnite objímku
žiarovky z reflektora.
3. Odpojte držiak žiarovky z konektora tak, že

Page 244 of 337

OPEL INSIGNIA 2015  Používateľská príručka (in Slovak) 242Starostlivosť o vozidloZadné svetlá
5-dverový hatchback/4-dverový
sedan
1. Demontujte kryt z vnútornej strany batožinového priestoru.
2. Zvnútra rukou odskrutkujte triplastové zaisťovaci

Page 245 of 337

OPEL INSIGNIA 2015  Používateľská príručka (in Slovak) Starostlivosť o vozidlo243
poruchy nechajte LED vymeniť v
servise.
5. Vložte držiak žiarovky do konzoly koncového svetla a otočte ho v
smere chodu hodinových ručičiek. Upevnite súpravu svet

Page 246 of 337

OPEL INSIGNIA 2015  Používateľská príručka (in Slovak) 244Starostlivosť o vozidlo
vnútornej strany zadných
výklopných dverí dotiahnite
poistné matice. Zatvorte kryt.
Ďalšie zadné svetlá v ráme dverí
batožinového priestoru
1. Otvorte dvere b

Page 247 of 337

OPEL INSIGNIA 2015  Používateľská príručka (in Slovak) Starostlivosť o vozidlo245Bočné smerovkyAk chcete vymeniť žiarovku, vyberte
puzdro svetla:
1. Posuňte svetlo doľava a pravým koncom ho vyberte.
2.Otočte držiak žiarovky proti smeru
hodinov

Page 248 of 337

OPEL INSIGNIA 2015  Používateľská príručka (in Slovak) 246Starostlivosť o vozidlo
2. Vyberte svetlo smerom dole.Neťahajte za vodiče.
3. Otočením protismeru hodinovýchručičiek vyberte držiak žiarovky z
puzdra svetla.
4. Vytiahnite žiarovku z dr

Page 249 of 337

OPEL INSIGNIA 2015  Používateľská príručka (in Slovak) Starostlivosť o vozidlo247
2.Zatlačte ľahko žiarovku smerom k
pružine a vyberte ju.
3. Zasuňte novou žiarovku.
4. Zapojte lampičku.
Osvetlenie panelu
prístrojov Žiarovky nechajte vymeniť v

Page 250 of 337

OPEL INSIGNIA 2015  Používateľská príručka (in Slovak) 248Starostlivosť o vozidlo
V závislosti od typu poistky môžete
prepálenú poistku rozpoznať podľa
roztaveného vodiča. Poistku vymeňte
len v prípade, že bola odstránená
príčina poruchy.