OPEL INSIGNIA 2016 Instruksjonsbok

OPEL INSIGNIA 2016 Instruksjonsbok INSIGNIA 2016 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/38835/w960_38835-0.png OPEL INSIGNIA 2016 Instruksjonsbok

Page 1 of 323

OPEL INSIGNIA 2016 Instruksjonsbok OPEL INSIGNIAInstruksjonsbok

Page 2 of 323

OPEL INSIGNIA 2016 Instruksjonsbok

Page 3 of 323

OPEL INSIGNIA 2016 Instruksjonsbok Innledning...................................... 2
Kort og viktig .................................. 6
Nøkler, dører og vinduer ..............20
Seter og sikkerhetsutstyr .............44
Oppbevaring

Page 4 of 323

OPEL INSIGNIA 2016 Instruksjonsbok 2InnledningInnledning

Page 5 of 323

OPEL INSIGNIA 2016 Instruksjonsbok Innledning3Opplysninger om denne
bilen
Skriv inn opplysninger om bilen din på forrige side, så vet du hvor du har
dem. Denne informasjonen finner du
i avsnittene "Service og vedlikehold"
og

Page 6 of 323

OPEL INSIGNIA 2016 Instruksjonsbok 4InnledningFare, Advarsel og Merk9Fare
Tekst merket med 9 Fare indike‐
rer mulig livsfare. Dersom slik in‐
formasjon ikke følges, kan det
medføre livsfare.
9 Advarsel
Tekst merket med 9 Advar

Page 7 of 323

OPEL INSIGNIA 2016 Instruksjonsbok Innledning5

Page 8 of 323

OPEL INSIGNIA 2016 Instruksjonsbok 6Kort og viktigKort og viktigDette må du vite før du
kjørerLåse opp bilen
Trykk på c
 for å låse opp dørene og
bagasjerommet. Åpne dørene ved å
dra i håndtaket. For å åpne bakluken
drar

Page 9 of 323

OPEL INSIGNIA 2016 Instruksjonsbok Kort og viktig7Seterygghelning
Dra i spaken, juster seteryggen og
slipp spaken. Du skal høre at sete‐
ryggen kommer på plass.
Seteposisjon 3 46, manuell seteju‐
stering 3 47, elektrisk setejus

Page 10 of 323

OPEL INSIGNIA 2016 Instruksjonsbok 8Kort og viktigJustering av hodestøttene
Trykk på utløserknappen, juster høy‐
den og lås.
Hodestøtter 3 44.
Sikkerhetsbelte
Trekk ut sikkerhetsbeltet, og fest det i
beltelåsen. Sikkerhetsbel
Page:   1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 ... 330 next >