OPEL INSIGNIA 2016 Používateľská príručka (in Slovak)

OPEL INSIGNIA 2016 Používateľská príručka (in Slovak) INSIGNIA 2016 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26238/w960_26238-0.png OPEL INSIGNIA 2016 Používateľská príručka (in Slovak)

Page 101 of 341

OPEL INSIGNIA 2016 Používateľská príručka (in Slovak) Prístroje a ovládacie prvky99Prístrojový panel Midlevel

Page 102 of 341

OPEL INSIGNIA 2016 Používateľská príručka (in Slovak) 100Prístroje a ovládacie prvkyPrístrojový panel Uplevel, režim Sport

Page 103 of 341

OPEL INSIGNIA 2016 Používateľská príručka (in Slovak) Prístroje a ovládacie prvky101Prístrojový panel Uplevel, režim Tour

Page 104 of 341

OPEL INSIGNIA 2016 Používateľská príručka (in Slovak) 102Prístroje a ovládacie prvkyPrehľadOŽiarovka ukazovateľa
smeru 3 107XPripomenutie bezpeč‐
nostného pásu 3 107vAirbag a predpínače
bezpečnostných pásov
3 108VDeaktivácia airbagov
3

Page 105 of 341

OPEL INSIGNIA 2016 Používateľská príručka (in Slovak) Prístroje a ovládacie prvky103C alebo
mAdaptívny tempomat 3 114AZistené vozidlo jazdiace
pred vami 3 114LObmedzovač rýchlosti
3 114LAsistent dopravných
značiek 3 115hOtvorené dvere 3 115

Page 106 of 341

OPEL INSIGNIA 2016 Používateľská príručka (in Slovak) 104Prístroje a ovládacie prvkystlačené niekoľko sekúnd alebo
stlačte SET/CLR na páčke
smeroviek.Prístrojový panel strednej (Midlevel) a
vyššej (Uplevel) úrovne
Zvoľte stránku Cesta

Page 107 of 341

OPEL INSIGNIA 2016 Používateľská príručka (in Slovak) Prístroje a ovládacie prvky105Ak je hladina v nádrži nízka, rozsvieti
sa kontrolka i alebo Y. Ak kontrolka
bliká, okamžite doplňte palivo.
Počas prevádzky na skvapalnený
plyn systém auto

Page 108 of 341

OPEL INSIGNIA 2016 Používateľská príručka (in Slovak) 106Prístroje a ovládacie prvkyVýstraha
Ak je teplota chladiacej kvapaliny
je príliš vysoká; zastavte vozidlo a vypnite motor. Hrozí poškodenie
motora. Skontrolujte hladinu
chladiacej kvapaliny

Page 109 of 341

OPEL INSIGNIA 2016 Používateľská príručka (in Slovak) Prístroje a ovládacie prvky107Na displeji strednej (Midlevel) alebo
vyššej (Uplevel) úrovne stlačte > na
volante, aby ste otvorili podpriečinok.
Zvoľte Vynulovať a potvrďte
stlačením 9

Page 110 of 341

OPEL INSIGNIA 2016 Používateľská príručka (in Slovak) 108Prístroje a ovládacie prvkyStav bezpečnostných pásov na
zadných sedadlách, základný
prístrojový panel
X bliká alebo svieti v informačnom
centre vodiča.
Svieti
Po naštartovaní motor