OPEL INSIGNIA 2016 Používateľská príručka (in Slovak)

OPEL INSIGNIA 2016 Používateľská príručka (in Slovak) INSIGNIA 2016 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26238/w960_26238-0.png OPEL INSIGNIA 2016 Používateľská príručka (in Slovak)

Page 41 of 341

OPEL INSIGNIA 2016 Používateľská príručka (in Slovak) Kľúče, dvere, okná39Ak kontrolka d naďalej bliká, pokúste
sa naštartovať motor náhradným
kľúčom a obráťte sa na servis.
Poznámky
Imobilizér nezamyká dvere. Preto pri opúšťaní vo

Page 42 of 341

OPEL INSIGNIA 2016 Používateľská príručka (in Slovak) 40Kľúče, dvere, oknáElektrické sklápanie
Prepnite ovládačom do polohy o a
potom potlačte ovládacie tlačidlo c
nadol. Obidve vonkajšie spätné zrkadlá sa sklopia.
Stlačte ovládač znov

Page 43 of 341

OPEL INSIGNIA 2016 Používateľská príručka (in Slovak) Kľúče, dvere, okná41LED v tlačidle indikuje aktiváciu.
Vyhrievanie funguje za chodu motora
a vypne sa automaticky po uplynutí
krátkej doby.
Automatické stmievanie Osvetlenie vozidlami za vami

Page 44 of 341

OPEL INSIGNIA 2016 Používateľská príručka (in Slovak) 42Kľúče, dvere, oknáOkná
Čelné sklo Čelné sklo odrážajúce teplo
Čelné sklo odrážajúce teplo má
ochrannú vrstvu, ktorý odráža
slnečné žiarenie. Odrážať môže aj
dátové si

Page 45 of 341

OPEL INSIGNIA 2016 Používateľská príručka (in Slovak) Kľúče, dvere, okná43
Potiahnutím spínača otvorte,
stlačením zatvorte príslušné okno.
Miernym stlačením alebo potiahnutím spínača po prvú zarážku: okno sa
pohybuje nadol alebo nahor

Page 46 of 341

OPEL INSIGNIA 2016 Používateľská príručka (in Slovak) 44Kľúče, dvere, okná
Znova stlačte c na približne
tri sekundy po odomknutí: otvoria sa
okná.
Znova stlačte e na približne
tri sekundy po uzamknutí: zatvoria sa okná.
Stlačte akékoľvek

Page 47 of 341

OPEL INSIGNIA 2016 Používateľská príručka (in Slovak) Kľúče, dvere, okná45Rolety
Ak chcete obmedziť slnečné žiarenie
na zadných sedadlách, potiahnite
roletu nahor použitím úchytky a
zaveste ju na horný rám dverí.Strecha
Strešné okno9 Va

Page 48 of 341

OPEL INSIGNIA 2016 Používateľská príručka (in Slovak) 46Kľúče, dvere, oknáDvíhanie a zatvorenie
Stlačte q alebo r: strešné okno
sa automaticky zdvihne alebo zatvorí
s aktivovanou bezpečnostnou
funkciou.
Ak je strešné okno zdvihnuté, môže

Page 49 of 341

OPEL INSIGNIA 2016 Používateľská príručka (in Slovak) Kľúče, dvere, okná47Zatvorte alebo otvorte slnečnú clonu
stlačením tlačidla H alebo G.
Všeobecné rady
Bezpečnostná funkcia
Ak strešné okno alebo slnečná clona počas automatického

Page 50 of 341

OPEL INSIGNIA 2016 Používateľská príručka (in Slovak) 48Sedadlá, zádržné prvkySedadlá, zádržné
prvkyOpierky hlavy ............................... 48
Aktívne opierky hlavy ................49
Predné sedadlá ........................... 50
Poloha