OPEL INSIGNIA 2016 Používateľská príručka (in Slovak)

OPEL INSIGNIA 2016 Používateľská príručka (in Slovak) INSIGNIA 2016 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26238/w960_26238-0.png OPEL INSIGNIA 2016 Používateľská príručka (in Slovak)

Page 81 of 341

OPEL INSIGNIA 2016 Používateľská príručka (in Slovak) Úložná schránka79Ťažké predmety zaistite úchytnými
popruhmi upevnenými do úchytných očiek 3 79. Informácie o nakladaní
3 86.9 Varovanie
Nenakladajte ani nevykladajte
batožinový prie

Page 82 of 341

OPEL INSIGNIA 2016 Používateľská príručka (in Slovak) 80Úložná schránka● háčiky
● servisná skrinka
● sada popruhov
Komponenty sú upevnené v
koľajničkách na obidvoch bočných
paneloch pomocou adaptérov a
háčikov.
Inštalácia adapté

Page 83 of 341

OPEL INSIGNIA 2016 Používateľská príručka (in Slovak) Úložná schránka81Inštalácia hákov do koľají
Zasuňte háčik do želanej polohy v
hornom žliabku na koľajnici a zatlačte ho do dolného žliabku. Pri odstránení
najprv vyberte z horného

Page 84 of 341

OPEL INSIGNIA 2016 Používateľská príručka (in Slovak) 82Úložná schránkaZa bezpečnostnou sieťou nesmiete
prevážať žiadne osoby.
Bezpečnostná sieť za prednými
sedadlami
Zatlačte opierky hlavy na zadných
sedadlách nadol a sklopte operadlá

Page 85 of 341

OPEL INSIGNIA 2016 Používateľská príručka (in Slovak) Úložná schránka83
Kazetu odmontujte tak, že ju otočíte
mierne dozadu a vytiahnete ju z
držiakov smerom nahor.
Montáž kazety
Demontujte kryt batožinového
priestoru.Vložte kazetu do držiak

Page 86 of 341

OPEL INSIGNIA 2016 Používateľská príručka (in Slovak) 84Úložná schránkaVložte kryt úložného priestoru do
otvoru hornou stranou nadol a s
uvoľňovacou páčkou do pravého
predného rohu.
Výstražný trojuholník
5-dverový hatchback/4-dverový

Page 87 of 341

OPEL INSIGNIA 2016 Používateľská príručka (in Slovak) Úložná schránka85Sports Tourer, Country Tourer
Uložte lekárničku do dutiny za
popruhom na vnútornej strane dverí
úložného priestoru.
Systém strešných
nosičov
Strešný nosič Z bezpeč

Page 88 of 341

OPEL INSIGNIA 2016 Používateľská príručka (in Slovak) 86Úložná schránkaInformácie o nakladaní
● Ťažké predmety v batožinovompriestore by mali byť umiestnené
tak, aby priliehali k operadlám
sedadiel. Uistite sa, že operadlá
sú bezpečne

Page 89 of 341

OPEL INSIGNIA 2016 Používateľská príručka (in Slovak) Úložná schránka87dôsledku vyššieho ťažiska
vozidla. Náklad rovnomerne
rozložte a riadne ho zaistite
upevňovacími popruhmi. Tlak v
pneumatikách upravte podľa
zaťaženia vozidla. Popruhy

Page 90 of 341

OPEL INSIGNIA 2016 Používateľská príručka (in Slovak) 88Prístroje a ovládacie prvkyPrístroje a ovládacieprvkyOvládacie prvky ........................... 89
Nastavenie volantu ....................89
Ovládacie prvky na volante .......89
Vyhrievaný v