OPEL INSIGNIA 2017 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak)

OPEL INSIGNIA 2017 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) INSIGNIA 2017 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26241/w960_26241-0.png OPEL INSIGNIA 2017 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak)

Page 41 of 127

OPEL INSIGNIA 2017 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Externé zariadenia41Pripojenie/odpojenie zariadenia
Zapojte zariadenie USB do portu
USB.
Poznámky
Ak je pripojené nečitateľné
zariadenie USB, zobrazí sa
príslušné chybové hlásenie a
inform

Page 42 of 127

OPEL INSIGNIA 2017 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 42Externé zariadenia
Funkčné tlačidláPoznámky
Počas prehrávania AUX nie sú
funkčné tlačidlá dostupné.
Pozastavenie prehrávania
Výberom = pozastavíte prehrávanie.
Výberom l prehrá

Page 43 of 127

OPEL INSIGNIA 2017 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Externé zariadenia43Poznámky
Pri prehrávaní zo zariadenia USB je
funkcia prehrávania v náhodnom
poradí závislá od vybraného režimu
filtra na prehrávanie skladieb, napr.
album, interpret,

Page 44 of 127

OPEL INSIGNIA 2017 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 44Externé zariadeniaOverte si u výrobcu vášho zariadenia,či je táto funkcia kompatibilná s vaším
smartfónom a či je táto aplikácia
dostupná v krajine, v ktorej ste.
Príprava smartfónu

Page 45 of 127

OPEL INSIGNIA 2017 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Navigácia45NavigáciaVšeobecné informácie.................45
Použitie ........................................ 46
Zadanie cieľa ............................... 52
Navádzanie ...................

Page 46 of 127

OPEL INSIGNIA 2017 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 46NavigáciaDôležité informácie
Systém dopravných informácií TMC a dynamické navádzanie po trase
Systém dopravných informácií TMC
prijíma všetky aktuálne dopravné
informácie z rozhl

Page 47 of 127

OPEL INSIGNIA 2017 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Navigácia47Aktívne navádzanie po trase
● Zobrazí sa mapa.
● Aktívna trasa je indikovaná farebnou líniou.
● Pohybujúce sa vozidlo je označené krúžkom.
● Nasledujúce odbočenie je i

Page 48 of 127

OPEL INSIGNIA 2017 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 48Navigácia
Ak sa chcete vrátiť na aktuálnu
polohu, vyberte RESET v interakčnej
výberovej lište.
Priblíženie
Ak chcete priblížiť vybrané miesto,
vyberte ZOOM ZAP .
Ak chcete zobrazenie

Page 49 of 127

OPEL INSIGNIA 2017 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Navigácia49Budovy je možné zobraziť v 3D alebo
normálnom zobrazení.
Nastavte 3D-budovy - Zap alebo 3D-
budovy - Vyp .
Funkcia automatického priblíženia
Vyberte MENU v interakčnej
výberov

Page 50 of 127

OPEL INSIGNIA 2017 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 50NavigáciaVyberte Štart.
Podrobný popis o spôsobe zadania
cieľa 3 52.
Správa navigačných údajov
Vyberte MENU v interakčnej
výberovej lište a potom vyberte
položku Osobné údaje .
Zob