OPEL INSIGNIA 2017 Používateľská príručka (in Slovak)

OPEL INSIGNIA 2017 Používateľská príručka (in Slovak) INSIGNIA 2017 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26242/w960_26242-0.png OPEL INSIGNIA 2017 Používateľská príručka (in Slovak)

Page 101 of 345

OPEL INSIGNIA 2017 Používateľská príručka (in Slovak) Prístroje a ovládacie prvky99Základný prístrojový panel Baselevel

Page 102 of 345

OPEL INSIGNIA 2017 Používateľská príručka (in Slovak) 100Prístroje a ovládacie prvkyPrístrojový panel Midlevel

Page 103 of 345

OPEL INSIGNIA 2017 Používateľská príručka (in Slovak) Prístroje a ovládacie prvky101Prístrojový panel Uplevel, režim Sport

Page 104 of 345

OPEL INSIGNIA 2017 Používateľská príručka (in Slovak) 102Prístroje a ovládacie prvkyPrístrojový panel Uplevel, režim Tour

Page 105 of 345

OPEL INSIGNIA 2017 Používateľská príručka (in Slovak) Prístroje a ovládacie prvky103PrehľadOŽiarovka ukazovateľa
smeru 3 108XPripomenutie bezpeč‐
nostného pásu 3 108vAirbag a predpínače
bezpečnostných pásov
3 109VDeaktivácia airbagov
3

Page 106 of 345

OPEL INSIGNIA 2017 Používateľská príručka (in Slovak) 104Prístroje a ovládacie prvkyC alebo
mAdaptívny tempomat
3 115AZistené vozidlo jazdiace
pred vami 3 115LObmedzovač rýchlosti
3 115LAsistent dopravných
značiek 3 116hOtvorené dvere 3 116

Page 107 of 345

OPEL INSIGNIA 2017 Používateľská príručka (in Slovak) Prístroje a ovládacie prvky105stlačené niekoľko sekúnd alebo
stlačte SET/CLR na páčke
smeroviek.Prístrojový panel strednej (Midlevel) a
vyššej (Uplevel) úrovne
Zvoľte stránku Cesta

Page 108 of 345

OPEL INSIGNIA 2017 Používateľská príručka (in Slovak) 106Prístroje a ovládacie prvkyAk je hladina v nádrži nízka, rozsvietisa kontrolka i alebo Y. Ak kontrolka
bliká, okamžite doplňte palivo.
Počas prevádzky na skvapalnený
plyn systém autom

Page 109 of 345

OPEL INSIGNIA 2017 Používateľská príručka (in Slovak) Prístroje a ovládacie prvky107Výstraha
Ak je teplota chladiacej kvapaliny
je príliš vysoká; zastavte vozidlo a vypnite motor. Hrozí poškodenie
motora. Skontrolujte hladinu
chladiacej kvapaliny

Page 110 of 345

OPEL INSIGNIA 2017 Používateľská príručka (in Slovak) 108Prístroje a ovládacie prvkyNa displeji strednej (Midlevel) alebo
vyššej (Uplevel) úrovne stlačte > na
volante, aby ste otvorili podpriečinok.
Zvoľte Vynulovať a potvrďte
stlačením 9