OPEL INSIGNIA 2017 Používateľská príručka (in Slovak)

OPEL INSIGNIA 2017 Používateľská príručka (in Slovak) INSIGNIA 2017 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26242/w960_26242-0.png OPEL INSIGNIA 2017 Používateľská príručka (in Slovak)

Page 271 of 345

OPEL INSIGNIA 2017 Používateľská príručka (in Slovak) Starostlivosť o vozidlo269
Stav systému a výstrahy tlaku sa
zobrazia formou správy a indikujúcej
príslušnú pneumatiku v informačnom
centre vodiča.
Systém sleduje teplotu pneumatík a
podľa

Page 272 of 345

OPEL INSIGNIA 2017 Používateľská príručka (in Slovak) 270Starostlivosť o vozidlonastavenie na strane Zaťaženie
pneumatiky v ponuke Nastavenia v
informačnom centre vodiča 3 116.
Toto nastavenie je referencia pre
výstrahy tlaku v pneumatikách.
Po

Page 273 of 345

OPEL INSIGNIA 2017 Používateľská príručka (in Slovak) Starostlivosť o vozidlo271Pneumatiky starnú dokonca i v
prípade, keď nie sú používané.
Odporúčame výmenu pneumatík
každých 6 rokov.
Zmena veľkosti pneumatiky a kolesa
Ak sa nainštaluj

Page 274 of 345

OPEL INSIGNIA 2017 Používateľská príručka (in Slovak) 272Starostlivosť o vozidlo9Varovanie
Poškodená pneumatika môže
kedykoľvek prasknúť.
5-dverový hatchback, 4-dverový
sedan, Sports tourer
Použitie snehových reťazí je
povolené len na pneu

Page 275 of 345

OPEL INSIGNIA 2017 Používateľská príručka (in Slovak) Starostlivosť o vozidlo273
3. Vyberte elektrický kábel avzduchovú hadicu z úložných
priestorov na spodnej strane
kompresora.
4. Naskrutkujte vzduchovú hadicu kompresora na prípojku na
nádobk

Page 276 of 345

OPEL INSIGNIA 2017 Používateľská príručka (in Slovak) 274Starostlivosť o vozidlo12. Všetka tesniaca hmota sanapumpuje do pneumatiky.
Potom sa pneumatika nahustí.
13. Predpísaný tlak v pneumatike by mal byť dosiahnutý počas
10 minút. Tlak vzduchu

Page 277 of 345

OPEL INSIGNIA 2017 Používateľská príručka (in Slovak) Starostlivosť o vozidlo275Poznámky
Charakteristika jazdy je výrazne
ovplyvnená opravenou
pneumatikou, nechajte preto túto
pneumatiku vymeniť.
Ak počujete neobvyklý zvuk alebo je
kompresor hor

Page 278 of 345

OPEL INSIGNIA 2017 Používateľská príručka (in Slovak) 276Starostlivosť o vozidloRáfiky zo zliatiny: Uvoľnite kryty
matíc kolies pomocou
skrutkovača a demontujte.
Chráňte ozdobný kryt tým, že
umiestnite mäkkú tkaninu medzi
skrutkovač a ráfik

Page 279 of 345

OPEL INSIGNIA 2017 Používateľská príručka (in Slovak) Starostlivosť o vozidlo277
Nasaďte kľúč kolies a pri správne
vystredenom zdviháku otáčajte
kľúčom tak dlho, kým sa koleso
nezdvihne zo zeme.
6. Odskrutkujte matice kolesa.
7. Vymeňte kol

Page 280 of 345

OPEL INSIGNIA 2017 Používateľská príručka (in Slovak) 278Starostlivosť o vozidložiadny štítok. Vyhľadajte pomoc v
servise, aby skontrolovali platné
rýchlostné obmedzenie.
Rezervné koleso má oceľový ráfik.Výstraha
Použitie rezervného koles