OPEL INSIGNIA BREAK 2017.5 Používateľská príručka (in Slovak)

OPEL INSIGNIA BREAK 2017.5 Používateľská príručka (in Slovak) INSIGNIA BREAK 2017.5 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26244/w960_26244-0.png OPEL INSIGNIA BREAK 2017.5 Používateľská príručka (in Slovak)

Page 171 of 313

OPEL INSIGNIA BREAK 2017.5 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda169
V informačnom centre vodiča sa
zobrazí režim alebo zvolený
prevodový stupeň.
V automatickom režime indikuje jazdný program ikona D.
V manuálnom režime je indikované M a číslo

Page 172 of 313

OPEL INSIGNIA BREAK 2017.5 Používateľská príručka (in Slovak) 170JazdaMotor je možné naštartovať len s
pákou voliča v polohe P alebo N. Pred
štartovaním s voliacou pákou v
polohe N zošliapnite pedál brzdy
alebo zatiahnite parkovaciu brzdu.
Počas r

Page 173 of 313

OPEL INSIGNIA BREAK 2017.5 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda171Potiahnutím pravej páčky + zaradíte
vyšší prevodový stupeň.
Potiahnutím ľavej páčky - zaradíte
nižší prevodový stupeň.
Viacerými potiahnutiami možno
prevodové stupne pre

Page 174 of 313

OPEL INSIGNIA BREAK 2017.5 Používateľská príručka (in Slovak) 172Jazdazávislosti od otáčok motora a vyšší
prevodový stupeň pri vysokých
otáčkach motora.
Ochrana proti prehriatiu
V prípade prehriatia prevodovky kvôli
vysokým vonkajším teplotám al

Page 175 of 313

OPEL INSIGNIA BREAK 2017.5 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda173Mechanická
prevodovka
Ak chcete zaradiť spiatočku, stlačte
pedál spojky a potom stlačte
uvoľňovacie tlačidlo na voliacej páke
a zaraďte prevod.
Ak sa vám spiatočku nepodarí
zarad

Page 176 of 313

OPEL INSIGNIA BREAK 2017.5 Používateľská príručka (in Slovak) 174JazdaAk sa v informačnom centre vodiča
zobrazí servisná správa, je možné, že
systém bude mať obmedzenú
funkcionalitu (alebo v niektorých
prípadoch aj úplne vyradený, teda
vozidlo pre

Page 177 of 313

OPEL INSIGNIA BREAK 2017.5 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda175Porucha9Varovanie
Ak je v systéme ABS porucha,
kolesá majú tendenciu sa
zablokovať v prípade neobvykle
silného brzdenia. Výhody systému ABS nie sú k dispozícii. Počas
prudkého brzd

Page 178 of 313

OPEL INSIGNIA BREAK 2017.5 Používateľská príručka (in Slovak) 176JazdaVozidlá s automatickou prevodovkou:
Aktivovanie D a následné stlačenie
pedálu plynu uvoľní elektrickú
parkovaciu brzdu automaticky. Toto
nie je možné, ak súčasne potiahnete
aj sp

Page 179 of 313

OPEL INSIGNIA BREAK 2017.5 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda177Podvozkové systémy
Systém regulácie preklzu Systém ovládania pohonu (TC) je
súčasťou elektronického riadenia
stability (ESC).
TC zlepšuje jazdnú stabilitu v prípade
potreby, bez o

Page 180 of 313

OPEL INSIGNIA BREAK 2017.5 Používateľská príručka (in Slovak) 178JazdaPríčinu poruchy nechajte odstrániť v
servise.
Elektronické riadenie stability
Systém elektronickej stabilizácievozidla (ESC) zlepšuje stabilitu jazdy v prípade potreby, a to bez ohľa