OPEL INSIGNIA BREAK 2017.5 Používateľská príručka (in Slovak)

OPEL INSIGNIA BREAK 2017.5 Používateľská príručka (in Slovak) INSIGNIA BREAK 2017.5 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26244/w960_26244-0.png OPEL INSIGNIA BREAK 2017.5 Používateľská príručka (in Slovak)

Page 211 of 313

OPEL INSIGNIA BREAK 2017.5 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda209Indikácie na farebnom informačnom
displeji
Vyberte si paralelné alebo pozdĺžne
parkovacie miesto ťuknutím na
príslušnú ikonu na displeji.
Vyberte si stranu parkovania
ťuknutím na p

Page 212 of 313

OPEL INSIGNIA BREAK 2017.5 Používateľská príručka (in Slovak) 210JazdaZobrazovanie na displeji
Pokyny na displeji budú zobrazovať:
● Všeobecné rady a výstražné správy.
● Pokyn na jazdu rýchlosťou vyššou ako 30 km/h počas
režimu hľadania parkov

Page 213 of 313

OPEL INSIGNIA BREAK 2017.5 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda211systém sa deaktivuje. Dlhým
stlačením ( sa aktivuje systém na
hľadanie nového parkovacieho
miesta.
Základné poznámky o systémoch
parkovacieho asistenta9 Varovanie
Za určitých pod

Page 214 of 313

OPEL INSIGNIA BREAK 2017.5 Používateľská príručka (in Slovak) 212JazdaDávajte pozor na prístupnosť
navrhovaného parkovacieho
miesta.
Nerovnosti povrchu, napr.
konštrukčné zóny, systém
nerozpoznáva. Vodič prijíma
zodpovednosť.
Poznámky
Nové vozidl

Page 215 of 313

OPEL INSIGNIA BREAK 2017.5 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda213
Ak je vozidlo vybavené upozornením
na opustenie jazdného pruhu 3 213,
symbol F je zobrazený v spätných
zrkadlách.
Vypnutie
Aktiváciu alebo deaktiváciu systému
upozornenia na bočn

Page 216 of 313

OPEL INSIGNIA BREAK 2017.5 Používateľská príručka (in Slovak) 214JazdaAk vozidlo disponuje systémom
upozornenia na vybočenie z
jazdného pruhu, systém upozornenia na bočný mŕtvy uhol je vždy k
dispozícii.
Systém vizuálne v každom
vonkajšom spätnom z

Page 217 of 313

OPEL INSIGNIA BREAK 2017.5 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda215VypnutieAktiváciu alebo deaktiváciu systému
upozornenia na vybočenie z
jazdného pruhu môžete nastaviť v
ponuke prispôsobenia vozidla na
informačnom displeji.
Prispôsobenie vozidla

Page 218 of 313

OPEL INSIGNIA BREAK 2017.5 Používateľská príručka (in Slovak) 216Jazda
Obrazovka informačného displeja je
rozdelená na dve časti: naľavo je
zobrazenie zvrchu vozidla, napravo je zobrazenie z prednej alebo zadnej
strany, čo závisí od zaradeného
prevodov

Page 219 of 313

OPEL INSIGNIA BREAK 2017.5 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda217VypnutieSystém panoramatického výhľadu sa
deaktivuje v nasledujúcich prípadoch:
● jazdou rýchlosťou nad 11 km/h,
● keď sa dotknete ikony kamery ë na informačnom displeji,
● pr

Page 220 of 313

OPEL INSIGNIA BREAK 2017.5 Používateľská príručka (in Slovak) 218JazdaObmedzenia systémuVýstraha
Na zaistenie optimálnej prevádzkysystému je dôležité udržiavať
objektívy kamier v prednej
mriežke, krytoch vonkajších
zrkadiel a v zadných výklopnýc