OPEL INSIGNIA BREAK 2017.75 Používateľská príručka (in Slovak)

OPEL INSIGNIA BREAK 2017.75 Používateľská príručka (in Slovak) INSIGNIA BREAK 2017.75 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26246/w960_26246-0.png OPEL INSIGNIA BREAK 2017.75 Používateľská príručka (in Slovak)

Page 241 of 335

OPEL INSIGNIA BREAK 2017.75  Používateľská príručka (in Slovak) Jazda239Výstraha
Používanie paliva, ktoré
nezodpovedá norme EN 228
alebo ekvivalentnej, môže viesť k
tvorbe usadenín alebo
poškodeniu motora.
Výstraha
Používanie paliva s nižším
oktán

Page 242 of 335

OPEL INSIGNIA BREAK 2017.75  Používateľská príručka (in Slovak) 240JazdaPalivo pre vznetové motory
Používajte len naftové palivo
spĺňajúce normu EN 590 s
koncentráciou síry maximálne
10 ppm.
Používať možno palivá s obsahom
bionafty (v súlade s norm

Page 243 of 335

OPEL INSIGNIA BREAK 2017.75  Používateľská príručka (in Slovak) Jazda2419Nebezpečenstvo
Palivo je horľavé a výbušné.
Nefajčite. Nevytvárajte otvorený
oheň alebo iskry.
Ak ucítite zápach paliva vnútri
vozidla, nechajte príčinu ihneď
odstrániť v se

Page 244 of 335

OPEL INSIGNIA BREAK 2017.75  Používateľská príručka (in Slovak) 242JazdaInhibítor nesprávneho dopĺňania
paliva9 Varovanie
Vo vozidlách s inhibítorom
nesprávneho dopĺňania paliva sa
nepokúšajte otvárať klapku
plniaceho hrdla paliva ručne.
V opačnom p

Page 245 of 335

OPEL INSIGNIA BREAK 2017.75  Používateľská príručka (in Slovak) Jazda243úvahy pohotovostná hmotnosť
vozidla, ako je špecifikované v
nariadení.
Údaje sú uvedené len na účely
porovnania medzi rôznymi variantami
vozidiel a nesmú sa považovať za
záruku

Page 246 of 335

OPEL INSIGNIA BREAK 2017.75  Používateľská príručka (in Slovak) 244JazdaPri jazde z kopca zaraďte vždy
rovnaký prevodový stupeň, aký by ste
použili pre jazdu do kopca a jazdite
približne rovnakou rýchlosťou.
Nastavte tlak v pneumatikách na
hodnotu predp

Page 247 of 335

OPEL INSIGNIA BREAK 2017.75  Používateľská príručka (in Slovak) Jazda2459Varovanie
Uistite sa, že nikto nie je v dosahu
pohybu tyče s guľovou hlavou.
Hrozí nebezpečie úrazu.
Keď uvoľňujete zloženú tyč s
guľovou hlavou, zdržiavajte sa na
ľavej strane

Page 248 of 335

OPEL INSIGNIA BREAK 2017.75  Používateľská príručka (in Slovak) 246Jazda
Zaznie bzučiak ako upozornenie na
to, že uvoľňovacia páčka je
vytiahnutá a krk gule je odpojený.
Uvoľnenú tyč s guľovou hlavou
vyklopte dlaňou doprava, až kým sa
neuchytí pod

Page 249 of 335

OPEL INSIGNIA BREAK 2017.75  Používateľská príručka (in Slovak) Starostlivosť o vozidlo247Starostlivosť o
vozidloVšeobecné informácie ...............248
Príslušenstvo a modifikácie vozidla .................................... 248
Skladovanie vozidla ......

Page 250 of 335

OPEL INSIGNIA BREAK 2017.75  Používateľská príručka (in Slovak) 248Starostlivosť o vozidloVšeobecné informácie
Príslušenstvo a modifikácie vozidla
Odporúčame používať originálne
náhradné dielce a príslušenstvo a
dielce schválené výrobným závo