OPEL INSIGNIA BREAK 2018 Používateľská príručka (in Slovak)

OPEL INSIGNIA BREAK 2018 Používateľská príručka (in Slovak) INSIGNIA BREAK 2018 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26248/w960_26248-0.png OPEL INSIGNIA BREAK 2018 Používateľská príručka (in Slovak)

Page 281 of 337

OPEL INSIGNIA BREAK 2018 Používateľská príručka (in Slovak) Starostlivosť o vozidlo279
Vo vozidlách so systémom audio
reproduktorov je súprava na opravu
pneumatiky uložená spolu s náradím.
V ostatných verziách je súprava na
opravu pneumatiky uložen

Page 282 of 337

OPEL INSIGNIA BREAK 2018 Používateľská príručka (in Slovak) 280Starostlivosť o vozidlo2.Typ 1: naskrutkujte vzduchovú
hadicu kompresora na prípojku na
nádobke s tesniacou hmotou a
nádobku s tesniacou hmotou
zasuňte do držiaka na
kompresore.
Typ 2: ods

Page 283 of 337

OPEL INSIGNIA BREAK 2018 Používateľská príručka (in Slovak) Starostlivosť o vozidlo2819. Tlakomer kompresora krátkoukazuje až 6 barov počas
vyprázdňovania nádobky s
tesniacou hmotou (približne
30 sekúnd). Potom začne tlak
klesať.
10. Všetka tesniac

Page 284 of 337

OPEL INSIGNIA BREAK 2018 Používateľská príručka (in Slovak) 282Starostlivosť o vozidlo15. Odstráňte nálepku s vyznačenoumaximálnou povolenou
rýchlosťou z nádobky s tesniacou hmotou a upevnite ju do zorného
poľa vodiča.
16. Okamžite sa rozbehnite,

Page 285 of 337

OPEL INSIGNIA BREAK 2018 Používateľská príručka (in Slovak) Starostlivosť o vozidlo283● Nikdy nemeňte zároveň viac nežjedno koleso.
● Zdvihák používajte len a výmenu
kolies v prípade defektu, nie na
prezúvanie zimných alebo
letných pneumatík.

Page 286 of 337

OPEL INSIGNIA BREAK 2018 Používateľská príručka (in Slovak) 284Starostlivosť o vozidlo
Niektoré verzie majú prahové
nástavce, pričom zdvíhacie body
vozidla sú zakryté: najskôr
vytiahnite kryt v príslušnom bode
zdvíhania.
4. Zdvihák nastavte na po

Page 287 of 337

OPEL INSIGNIA BREAK 2018 Používateľská príručka (in Slovak) Starostlivosť o vozidlo285Umiestnenie zdvihákov dvíhacej
platformy
Poloha zadného ramena zdvíhacej
plošiny sa musí nachádzať v strede
pod príslušným zdvíhacím bodom vozidla.
Poloha predn

Page 288 of 337

OPEL INSIGNIA BREAK 2018 Používateľská príručka (in Slovak) 286Starostlivosť o vozidloNáhradné koleso je umiestnené v
nákladnom priestore pod krytom
podlahy.
Vytiahnutie: 1. Otvorte kryt v podlahe.
2. Rezervné koleso je zaistené krídlovou maticou. Otá

Page 289 of 337

OPEL INSIGNIA BREAK 2018 Používateľská príručka (in Slovak) Starostlivosť o vozidlo287vlastnosti. Chybnú pneumatiku
nechajte čo možno najskôr
vymeniť.
Vždy inštalujte len jedno núdzové
rezervné koleso. Pri jazde
neprekračujte rýchlosť 80 km/h.
Za

Page 290 of 337

OPEL INSIGNIA BREAK 2018 Používateľská príručka (in Slovak) 288Starostlivosť o vozidlomôže spôsobiť pri priamom
kontakte zranenie a hmotné
škody.
● Nikdy sa nepohybujte v blízkosti akumulátora vozidla s otvorenýmohňom alebo zdrojom iskier.
● Vyb