OPEL INSIGNIA BREAK 2019.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak)

OPEL INSIGNIA BREAK 2019.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) INSIGNIA BREAK 2019.5 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26252/w960_26252-0.png OPEL INSIGNIA BREAK 2019.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak)

Page 41 of 93

OPEL INSIGNIA BREAK 2019.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Úvod41
Pre podrobný popis prevádzky
mobilného telefónu prostredníctvom
informačného systému pozrite
3 83.
Projekcia
Ak chcete v informačnom systéme
zobraziť konkrétne aplikácie
smartfó

Page 42 of 93

OPEL INSIGNIA BREAK 2019.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 42Základné operácieZákladné operácieZákladné operácie.......................42
Nastavenia tónu ........................... 44
Nastavenia hlasitosti ....................45
Systémové nastave

Page 43 of 93

OPEL INSIGNIA BREAK 2019.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Základné operácie43Pohyblivé položky v domovskej
obrazovke
Podržte prvok, kým sa okolo ikon
nezobrazia červené rámčeky.
Potiahnite prst na požadované miesto a položku uvoľnite.
Poznámk

Page 44 of 93

OPEL INSIGNIA BREAK 2019.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 44Základné operácie
Ak chcete priamo preskočiť na
ponuku Zvuk, vyberte položku k.
Ak chcete priamo preskočiť na
ponuku Navigácia , vyberte položku
j .
Poznámky
Symbol j je k dispozícii

Page 45 of 93

OPEL INSIGNIA BREAK 2019.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Základné operácie45príslušného bodu v ilustrácii.
Prípadne možno presunúť červenú
značku na požadovaný bod.
Poznámky
Nastavenia vyváženia a
zoslabovania sú platné pre všetky
zvuk

Page 46 of 93

OPEL INSIGNIA BREAK 2019.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 46Základné operácieSystémové nastaveniaNasledujúce nastavenia sa týkajú
celého systému. Všetky ostatné
nastavenia sú opísané v príslušných
kapitolách tejto príručky.
Nastavenia č

Page 47 of 93

OPEL INSIGNIA BREAK 2019.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Základné operácie47
Text sa bude priebežne posúvať
aktiváciou Posúvanie textu .
Funkcia stmavenia displeja
Displej sa dá vypnúť.
Stlačte ; a potom vyberte
Nastavenia .
Prechádzajte zozn

Page 48 of 93

OPEL INSIGNIA BREAK 2019.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 48Základné operácieZobrazí sa kontextové okno. Potvrďte
kontextovú správu.
Nastavenia navigácie
Ak chcete obnoviť všetky parametre
navigácie a nastavenia navigačného
systému, vyberte po

Page 49 of 93

OPEL INSIGNIA BREAK 2019.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Rádio49RádioPoužitie........................................ 49
Vyhľadávanie staníc ....................49
Zoznamy obľúbených ..................51
Rádiový dátový systém ................5

Page 50 of 93

OPEL INSIGNIA BREAK 2019.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 50RádioPoznámky
Vlnové pásmo FM: ak je funkcia
RDS aktívna, vyhľadávajú sa iba
stanice RDS 3 52, ak je aktívna
služba dopravných správ (TP),
vyhľadávajú sa iba stanice
poskytujúce slu