OPEL INSIGNIA BREAK 2019.5 Používateľská príručka (in Slovak)

OPEL INSIGNIA BREAK 2019.5 Používateľská príručka (in Slovak) INSIGNIA BREAK 2019.5 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26253/w960_26253-0.png OPEL INSIGNIA BREAK 2019.5 Používateľská príručka (in Slovak)

Page 171 of 341

OPEL INSIGNIA BREAK 2019.5 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda169Možné príčiny zlyhania štartovania
motora:
● Nepoužili ste pedál spojky (mechanická prevodovka).
● Nepoužili ste brzdový pedál alebo voliaca páka nie je v poloheP alebo N (au

Page 172 of 341

OPEL INSIGNIA BREAK 2019.5 Používateľská príručka (in Slovak) 170JazdaIndikácia
Aktivovanú funkciu Autostop indikuje
ručička v polohe AUTOSTOP na
tachometri.
Po opätovnom naštartovaní sa
zobrazia otáčky vo voľnobehu.
Počas aktívnej funkcie sa zachov

Page 173 of 341

OPEL INSIGNIA BREAK 2019.5 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda171režime. Rýchlosť ventilátora systému
klimatizácie je z dôvodu úspory
energie znížená.
Reštartovanie motora vodičom
Vozidlá s mechanickou prevodovkou
Všetky motory je možné zno

Page 174 of 341

OPEL INSIGNIA BREAK 2019.5 Používateľská príručka (in Slovak) 172Jazda● Parkovaciu brzdu vždyzatiahnite pevne. Potiahnite
spínač m približne na
1 sekundu a skontrolujte, či sa
rozsvietila kontrolka m.
Elektrická parkovacia brzda sa aplikuje vtedy, keď

Page 175 of 341

OPEL INSIGNIA BREAK 2019.5 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda173Automatický proces čistenia
Systém výfukového filtra odfiltruje
pevné častice sadzí z výfukových
plynov. Systém obsahuje
samočistiacu funkciu, ktorá sa spustí
automaticky počas

Page 176 of 341

OPEL INSIGNIA BREAK 2019.5 Používateľská príručka (in Slovak) 174JazdaVýstraha
Iné triedy paliva, ako tie, ktoré sú
uvedené na stranách 3 237,
3 304 by mohli poškodiť
katalyzátor alebo elektronické
komponenty.
Nespálený benzín sa prehreje a
poško

Page 177 of 341

OPEL INSIGNIA BREAK 2019.5 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda175zobrazovať rôzne hlásenia. Hlásenia
a obmedzenia sú stanovené
zákonom.
Prvé možné hlásenie je AdBlue
Rozsah: 2 400 km .
Toto hlásenie sa raz krátko zobrazí spolu s vypočítan

Page 178 of 341

OPEL INSIGNIA BREAK 2019.5 Používateľská príručka (in Slovak) 176JazdaPoznámky
Ak nie je na čerpacej stanici k
dispozícii plniace čerpadlo s dýzou
pre osobné vozidlá, na doplnenie
použite len fľaše s kvapalinou
AdBlue alebo kanistre s utesneným
doplň

Page 179 of 341

OPEL INSIGNIA BREAK 2019.5 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda1779. Odskrutkujte hadicu z plniacehohrdla.
10. Pripevnite ochranný uzáver a otáčajte ním v smere hodinových
ručičiek, kým sa nezaistí.
Poznámky
Kanister roztoku AdBlue zlikvidujte
pod

Page 180 of 341

OPEL INSIGNIA BREAK 2019.5 Používateľská príručka (in Slovak) 178JazdaRadenie prevodovýchstupňovP:parkovacia poloha, kolesá sú
zablokované, zaraďte, len keď
vozidlo stojíR:spiatočka, zaraďte, len keď
vozidlo stojíN:neutrálD:automatický režimM:manu