OPEL INSIGNIA BREAK 2019.5 Používateľská príručka (in Slovak)

OPEL INSIGNIA BREAK 2019.5 Používateľská príručka (in Slovak) INSIGNIA BREAK 2019.5 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26253/w960_26253-0.png OPEL INSIGNIA BREAK 2019.5 Používateľská príručka (in Slovak)

Page 271 of 341

OPEL INSIGNIA BREAK 2019.5 Používateľská príručka (in Slovak) Starostlivosť o vozidlo269Č.Obvod49Riadiaci modul zadných dverí50–51–52–53–54–55–56Štartér57–58–59Ľavý svetlomet (LED)60Ventilátor chladenia61–62–63–64–65Klimatizácia

Page 272 of 341

OPEL INSIGNIA BREAK 2019.5 Používateľská príručka (in Slovak) 270Starostlivosť o vozidloČ.Obvod98–99Čerpadlo chladiacej kvapaliny
Po výmene chybných poistiek
zatvorte kryt poistkovej skrinky a
tlakom ju zaistite.
Ak kryt poistkovej skrinky nie je
korektne

Page 273 of 341

OPEL INSIGNIA BREAK 2019.5 Používateľská príručka (in Slovak) Starostlivosť o vozidlo271Č.Obvod10Head-up displej11Redukcia NOx / ohrievač
potrubia12Redukcia NO x / snímač sadzí13Modul AdBlue14Vyhrievaný volant15Riadiaci modul prevodovky16Zosilňovač17Pop

Page 274 of 341

OPEL INSIGNIA BREAK 2019.5 Používateľská príručka (in Slovak) 272Starostlivosť o vozidloNáradie vozidla
Náradie Kolesá s náhradným kolesom
Zdvihák s kľúčom na matice kolies,
náradie, predlžovacia skrutka na
zaistenie poškodeného kolesa a ťažné o

Page 275 of 341

OPEL INSIGNIA BREAK 2019.5 Používateľská príručka (in Slovak) Starostlivosť o vozidlo273Kolesá a pneumatiky
Stav pneumatík a ráfikov
Hrany prechádzajte pomaly a, ak je
to možné, kolmo. Prejazd ostrých
hrán môže spôsobiť poškodenie
pneumatiky a ráf

Page 276 of 341

OPEL INSIGNIA BREAK 2019.5 Používateľská príručka (in Slovak) 274Starostlivosť o vozidlo
Tlak vzduchu v pneumatikách
3 311.
Na štítku s informáciami o tlaku v
pneumatikách, ktorý sa nachádza na ráme ľavých dverí, sú uvedené
pôvodne informácie o

Page 277 of 341

OPEL INSIGNIA BREAK 2019.5 Používateľská príručka (in Slovak) Starostlivosť o vozidlo275Po úprave tlaku v pneumatikách
vyberte príslušné nastavenie
zaťaženia pneumatík na stránke
Zaťaženie pneumatík v informačnom
centre vodiča 3 117.
Teplotná z

Page 278 of 341

OPEL INSIGNIA BREAK 2019.5 Používateľská príručka (in Slovak) 276Starostlivosť o vozidloDisplej základnej úrovne: Ak sa tlak vniektorej z pneumatík výrazne zníži,
hodnota tlaku príslušnej pneumatiky
sa zobrazí obrátená.
Displej strednej a vyššej ú

Page 279 of 341

OPEL INSIGNIA BREAK 2019.5 Používateľská príručka (in Slovak) Starostlivosť o vozidlo277vozidlách s automatickou
prevodovkou musí byť páka voliča v polohe P.
Zvoľte:
● Mierne pre komfortný tlak až do
3 ľudí.
● Eko pre ekologický tlak až do
3

Page 280 of 341

OPEL INSIGNIA BREAK 2019.5 Používateľská príručka (in Slovak) 278Starostlivosť o vozidloPneumatiky starnú dokonca i v
prípade, keď nie sú používané.
Odporúčame výmenu pneumatík
každých 6 rokov.
Výmena pneumatiky a rozmery kolesa
Ak sa nainštaluj