OPEL INSIGNIA BREAK 2019 Īpašnieka rokasgrāmata (in Latvian)

OPEL INSIGNIA BREAK 2019 Īpašnieka rokasgrāmata (in Latvian) INSIGNIA BREAK 2019 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/25910/w960_25910-0.png OPEL INSIGNIA BREAK 2019 Īpašnieka rokasgrāmata (in Latvian)

Page 1 of 369

OPEL INSIGNIA BREAK 2019 Īpašnieka rokasgrāmata (in Latvian) Īpašnieka rokasgrāmata

Page 2 of 369

OPEL INSIGNIA BREAK 2019 Īpašnieka rokasgrāmata (in Latvian)

Page 3 of 369

OPEL INSIGNIA BREAK 2019 Īpašnieka rokasgrāmata (in Latvian) Ievads............................................ 2
Īsumā ............................................. 6
Atslēgas, durvis un logi ................20
Sēdekļi, drošības sistēmas ..........47
B

Page 4 of 369

OPEL INSIGNIA BREAK 2019 Īpašnieka rokasgrāmata (in Latvian) 2IevadsIevads

Page 5 of 369

OPEL INSIGNIA BREAK 2019 Īpašnieka rokasgrāmata (in Latvian) Ievads3Automašīnas dati
Lūdzu, ievadiet iepriekšējā lappusē
savas automāšīnas datus, lai tie
vienmēr būtu viegli pieejami. Šī
informācija ir atrodama nodaļās
"Serviss un tehniskā

Page 6 of 369

OPEL INSIGNIA BREAK 2019 Īpašnieka rokasgrāmata (in Latvian) 4Ievads● Iespējams, displejos netiekatbalstīta jūsu valoda.
● Displeja paziņojumi un salonā atrodamo apzīmējumu teksti ir
nodrukāti treknrakstā .
Teksta lodziņi "Bīstami", "

Page 7 of 369

OPEL INSIGNIA BREAK 2019 Īpašnieka rokasgrāmata (in Latvian) Ievads5

Page 8 of 369

OPEL INSIGNIA BREAK 2019 Īpašnieka rokasgrāmata (in Latvian) 6ĪsumāĪsumā
Informācija pirmajam braucienamAutomašīnas atslēgšana
Nospiediet c
, lai atslēgtu durvis un
bagāžas nodalījumu. Atveriet durvis,
pavelkot durvju rokturus. Lai atvērtu
bagā

Page 9 of 369

OPEL INSIGNIA BREAK 2019 Īpašnieka rokasgrāmata (in Latvian) Īsumā7Atzveltnes slīpums
Pagrieziet rokratu. Regulēšanas laikāneatbalstieties pret atzveltni
Sēdēšanas stāvoklis 3 49, sēdekļu
manuālā regulēšana 3 50, sēdekļu
elektriskā regulē

Page 10 of 369

OPEL INSIGNIA BREAK 2019 Īpašnieka rokasgrāmata (in Latvian) 8ĪsumāGalvas balstu regulēšana
Nospiediet atbloķēšanas pogu,
noregulējiet augstumu, nofiksējiet.
Galvas balsti 3 47.
Drošības josta
Izvelciet drošības jostu un
piesprādzējiet to jostas
Page:   1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 ... 370 next >