OPEL INSIGNIA BREAK 2019 Používateľská príručka (in Slovak)

OPEL INSIGNIA BREAK 2019 Používateľská príručka (in Slovak) INSIGNIA BREAK 2019 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26251/w960_26251-0.png OPEL INSIGNIA BREAK 2019 Používateľská príručka (in Slovak)

Page 141 of 363

OPEL INSIGNIA BREAK 2019 Používateľská príručka (in Slovak) Osvetlenie139Koncová svetlaKoncové svetlá sa rozsvietia spolu sostretávacími/diaľkovými svetlami a
obrysovými svetlami.
Automatické ovládanie svetiel
Ak je zapnutá funkcia automatického
ov

Page 142 of 363

OPEL INSIGNIA BREAK 2019 Používateľská príručka (in Slovak) 140OsvetlenieAutomaticky prepne na stretávacie
svetlá, ak:
● Snímač zaznamená svetlá oprotiidúcich alebo pred vami
jazdiacich vozidiel.
● Jazda v mestských oblastiach.
● Rýchlosť vozid

Page 143 of 363

OPEL INSIGNIA BREAK 2019 Používateľská príručka (in Slovak) Osvetlenie141Nastavenie sklonu
svetlometov
Manuálne nastavenie sklonu
svetlometov 
Prispôsobenie sklonu svetlometov
zaťaženiu vozidla, aby sa zabránilo
oslňovaniu: stlačte a otáčajte ? do
po

Page 144 of 363

OPEL INSIGNIA BREAK 2019 Používateľská príručka (in Slovak) 142OsvetlenieDistribúcia a intenzita svetla sa
aktivuje rôznymi spôsobmi v
závislosti od svetelných podmienok,
typu cesty a jazdných situácií. Vozidlo
automaticky prispôsobuje svetlomety
situ

Page 145 of 363

OPEL INSIGNIA BREAK 2019 Používateľská príručka (in Slovak) Osvetlenie143Funkcia parkovania so
spiatočkou
Ako pomoc orientácii vodiča pri
parkovaní sa rozsvietia obe rohové
svetlá a svetlá pri cúvaní, keď svietia
svetlomety a je zaradená spiatočka.

Page 146 of 363

OPEL INSIGNIA BREAK 2019 Používateľská príručka (in Slovak) 144OsvetleniePáčka smeroviek s tlačidlom f
Asistent diaľkových svetiel aktivujete
jedným stlačením f. Diaľkové svetlá
sa automaticky zapnú pri rýchlosti
vyššej ako 50 km/h. Diaľkové

Page 147 of 363

OPEL INSIGNIA BREAK 2019 Používateľská príručka (in Slovak) Osvetlenie145Dynamické automatické
nastavenie výšky svetlometov
Výška lúča svetlometu sa
automaticky nastaví na základe
informácií o sklone nameranom
medzi prednou a zadnou nápravou,
zrý

Page 148 of 363

OPEL INSIGNIA BREAK 2019 Používateľská príručka (in Slovak) 146OsvetlenieDočasné blikanie sa aktivuje
podržaním páčky tesne pred bodom
odporu. Smerové svetlá budú blikať
až kým páčku neuvoľníte.
Na aktivovanie troch bliknutí krátko
ťuknite d

Page 149 of 363

OPEL INSIGNIA BREAK 2019 Používateľská príručka (in Slovak) Osvetlenie147Svetlá spiatočkySvetlo spätného chodu sa rozsvieti,
keď je zapnuté zapaľovanie a zaradí sa spiatočka.
Zahmlené presvetľovacie kryty svetiel
Vnútorná strana presvetľovacích

Page 150 of 363

OPEL INSIGNIA BREAK 2019 Používateľská príručka (in Slovak) 148OsvetleniePredné svetlo interiérastlačte
-:osvetlenie interiéru sa
zapína a vypína
manuálnestlačte
%:osvetlenie interiéru sa
po otvorení dverí
nezapne automaticky.
Deaktiváciu indikuje