OPEL INSIGNIA BREAK 2020 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak)

OPEL INSIGNIA BREAK 2020 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) INSIGNIA BREAK 2020 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26254/w960_26254-0.png OPEL INSIGNIA BREAK 2020 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak)

Page 51 of 93

OPEL INSIGNIA BREAK 2020 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Rádio51Aktualizácia zoznamu stanícAk nie je možné prijímať stanice
uložené v zozname staníc podľa
vlnového pásma, je potrebné
aktualizovať zoznamy staníc.
Poznámky
Zoznam staníc FM s

Page 52 of 93

OPEL INSIGNIA BREAK 2020 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 52RádioAktivujte alebo deaktivujte zoznamy
obľúbených položiek, ktoré chcete
zobraziť.
Rádiový dátový systém Radio data system (RDS) je služba
staníc FM, ktorá značne uľahčí
nájden

Page 53 of 93

OPEL INSIGNIA BREAK 2020 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Rádio53RegionalizáciaNiekedy RDS stanice vysielajú
regionálne rôzne programy na
rôznych frekvenciách.
V hlavnej ponuke FM rádia otvorte zvolením položky Ponuka príslušnú
podponuku s konk

Page 54 of 93

OPEL INSIGNIA BREAK 2020 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 54RádioDAB hláseniaOkrem ich hudobného programu
vysiela množstvo DAB staníc
oznámenia rôznych kategórií. Ak sú
aktivované niektoré alebo všetky
kategórie, aktuálne prijímaná DAB služ

Page 55 of 93

OPEL INSIGNIA BREAK 2020 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Rádio55EPGElektronický sprievodca programamiposkytuje informácie o aktuálnom a
nadchádzajúcom programe
príslušnej stanice DAB.
V hlavnej ponuke DAB rádia vyberte
položku Ponuka a potom vybe

Page 56 of 93

OPEL INSIGNIA BREAK 2020 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 56Externé zariadeniaExterné zariadeniaVšeobecné informácie.................56
Prehrávanie zvuku .......................58
Zobrazovanie obrázkov ...............59
Prehrávanie videa ............

Page 57 of 93

OPEL INSIGNIA BREAK 2020 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Externé zariadenia57Výstraha
Neodpájajte zariadenie počas
prehrávania. Môže to poškodiť
zariadenie alebo informačný
systém.
Automatické spustenie USB
Predvolené nastavenie je, že pri
pr

Page 58 of 93

OPEL INSIGNIA BREAK 2020 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 58Externé zariadeniaObrázkové súbory
Formáty súborov obrázkov, ktoré možno zobraziť, sú JPG, JPEG,
BMP, PNG a GIF.
Súbory JPG musia mať šírku 64 až
5 000 pixelov a výšku 64 až
5 000

Page 59 of 93

OPEL INSIGNIA BREAK 2020 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Externé zariadenia59Dotykom na možnosť d počas
prvých 2 sekúnd prehrávania skladby
sa vrátite späť na predchádzajúcu
skladbu.
Návrat na začiatok aktuálnej stopy
Dotknite sa možnosti d

Page 60 of 93

OPEL INSIGNIA BREAK 2020 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 60Externé zariadenia
Dotykom na obrazovku skryjete lištu
ponuky. Opätovným dotykom na
obrazovku lištu ponuky znova
zobrazíte.
Funkčné tlačidlá
Režim celej obrazovky
Ak chcete zobraziť obr