OPEL INSIGNIA BREAK 2020 Používateľská príručka (in Slovak)

OPEL INSIGNIA BREAK 2020 Používateľská príručka (in Slovak) INSIGNIA BREAK 2020 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26255/w960_26255-0.png OPEL INSIGNIA BREAK 2020 Používateľská príručka (in Slovak)

Page 131 of 331

OPEL INSIGNIA BREAK 2020 Používateľská príručka (in Slovak) Prístroje a ovládacie prvky129automatického režimu
klimatizácie.
Automatické odhmlievanie
zadného skla : Automaticky sa
aktivuje vyhrievanie zadného
okna.
● Kolízie / detek.systémy
Rear Vi

Page 132 of 331

OPEL INSIGNIA BREAK 2020 Používateľská príručka (in Slovak) 130Prístroje a ovládacie prvkyprostredníctvom dažďového
senzora.
Automat. zadný stierač pri
spiatočke : Aktivuje alebo
deaktivuje automatické
prepínanie na stieranie zadného
okna po zarade

Page 133 of 331

OPEL INSIGNIA BREAK 2020 Používateľská príručka (in Slovak) Prístroje a ovládacie prvky131výstražný signál v prípade, keď
elektronický kľúč zostane vo
vozidle.
Osobné nastavenia
Multimedia/Multimedia Navi Pro
Stlačte ; a potom vyberte ikonu %.

Page 134 of 331

OPEL INSIGNIA BREAK 2020 Používateľská príručka (in Slovak) 132Prístroje a ovládacie prvkyVýstraha pred vybočením z jazd.Pruhu : Aktivuje alebo deaktivuje
upozornenia na bočný mŕtvy
uhol.
Parkovací asistent : Aktivuje
alebo deaktivuje parkovacieho
asi

Page 135 of 331

OPEL INSIGNIA BREAK 2020 Používateľská príručka (in Slovak) Prístroje a ovládacie prvky133Oneskorené uzamykanie dverí:
Aktivácia alebo deaktivácia
funkcie oneskoreného
zamykania dverí. Táto funkcia
oneskorí samotné zamknutie
dverí, kým sa nezatvor

Page 136 of 331

OPEL INSIGNIA BREAK 2020 Používateľská príručka (in Slovak) 134Prístroje a ovládacie prvkyPoznámky
Uskutočnenie núdzového hovoru
nemusí byť možné na miestach bez
dostatočnej dostupnosti sieťového
signálu alebo kvôli poškodeniu
hardvéru pri neh

Page 137 of 331

OPEL INSIGNIA BREAK 2020 Používateľská príručka (in Slovak) Osvetlenie135OsvetlenieVonkajšie osvetlenie vozidla......135
Spínač svetiel .......................... 135
Automatické ovládanie svetiel . 136
Diaľkové svetlá ........................ 136
Asis

Page 138 of 331

OPEL INSIGNIA BREAK 2020 Používateľská príručka (in Slovak) 136OsvetlenieKoncová svetla
Koncové svetlá sa rozsvietia spolu so stretávacími/diaľkovými svetlami a
obrysovými svetlami.
Automatické ovládaniesvetiel
Ak je zapnutá funkcia automatického
o

Page 139 of 331

OPEL INSIGNIA BREAK 2020 Používateľská príručka (in Slovak) Osvetlenie137Posledné nastavenie diaľkových
svetiel sa zachová aj po
nasledujúcom zapnutí zapaľovania.
Automaticky prepne na stretávacie
svetlá, ak:
● Jazda v mestských oblastiach.
● Je

Page 140 of 331

OPEL INSIGNIA BREAK 2020 Používateľská príručka (in Slovak) 138Osvetlenieklaksón, keď sú vypnuté diaľkové
svetlá, asistent diaľkových svetiel
zostane deaktivovaný.
Zatlačením páčky smeroviek s cieľom aktivovať manuálne diaľkové svetlá
sa de