OPEL MERIVA 2015.5 Infotainment-ohjekirja (in Finnish)

OPEL MERIVA 2015.5 Infotainment-ohjekirja (in Finnish) MERIVA 2015.5 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/23851/w960_23851-0.png OPEL MERIVA 2015.5 Infotainment-ohjekirja (in Finnish)

Page 11 of 135

OPEL MERIVA 2015.5 Infotainment-ohjekirja (in Finnish) Johdanto11
CD 600

Page 12 of 135

OPEL MERIVA 2015.5 Infotainment-ohjekirja (in Finnish) 12Johdanto
1;
Siirtyminen kotisivulle ............ 17
2 SRCE (lähde)
Paina selataksesi eri
audiolähteitä
CD/MP3-soitin ....................... 31
USB ....................................... 34
AUX

Page 13 of 135

OPEL MERIVA 2015.5 Infotainment-ohjekirja (in Finnish) Johdanto13
13Monitoimisäädin
Kääntäminen: valikkovaih‐
toehtojen merkintä tai
alfanumeeristen arvojen
asettaminen ......................... 17
Painaminen: merkityn
vaihtoehdon valinta/
aktivo

Page 14 of 135

OPEL MERIVA 2015.5 Infotainment-ohjekirja (in Finnish) 14Johdanto
Pitkä painallus:
soittoluettelon näyttö .............69
tai laitteen kautta
käytettävän puheentun‐
nistuksen aktivointi (jos
puhelin tukee toimintoa) ........57
2 SRC (lähde)
Pain

Page 15 of 135

OPEL MERIVA 2015.5 Infotainment-ohjekirja (in Finnish) Johdanto15Käyttö
Käyttösäätimet Infotainment-järjestelmää käytetään
toimintopainikkeilla, monitoimisääti‐
mellä ja näytössä näkyvien valikoiden avulla.
Käskyt annetaan: ■ kojel

Page 16 of 135

OPEL MERIVA 2015.5 Infotainment-ohjekirja (in Finnish) 16Johdanto
ToimintatilatAudiosoittimet
Siirry AM-, FM-, CD-, USB-, AUX-,
Bluetooth- ja DAB-päävalikosta toi‐
seen painamalla SRCE useita ker‐
toja.
Katso yksityiskohtaiset selostukset: ■ CD/M

Page 17 of 135

OPEL MERIVA 2015.5 Infotainment-ohjekirja (in Finnish) Perustoiminnot17PerustoiminnotPerustoiminnot............................. 17
Äänensävyn asetukset ................20
Äänenvoimakkuusasetukset ........21
Järjestelmäasetukset ...................

Page 18 of 135

OPEL MERIVA 2015.5 Infotainment-ohjekirja (in Finnish) 18Perustoiminnot
Paina monitoimisäädintä (Navi 950 /Navi 650: paina ulompaa rengasta)
näyttääksesi näyttöön toisen
Kotisivu valikon, jossa on lisää sovel‐
luksia.
Käyttämällä monitoi

Page 19 of 135

OPEL MERIVA 2015.5 Infotainment-ohjekirja (in Finnish) Perustoiminnot19
Asetuksen säätö
Käännä monitoimisäädintä muuttaak‐
sesi asetuksen kulloistakin arvoa.
Paina monitoimisäädintä vahvistaak‐
sesi asetetun arvon.
Huomautus
Seuraavissa lu

Page 20 of 135

OPEL MERIVA 2015.5 Infotainment-ohjekirja (in Finnish) 20Perustoiminnot
Näyttöpainikkeen valinta ja aktivointi
viestissä tehdään samalla tavoin kuin
vaihtoehdon valinta valikossa.
Äänensävyn asetukset
Paina ; ja valitse sitten näytön alao‐
sa
Page:   < prev 1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 ... 140 next >