OPEL MERIVA 2015.5 Infotainment-ohjekirja (in Finnish)

OPEL MERIVA 2015.5 Infotainment-ohjekirja (in Finnish) MERIVA 2015.5 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/23851/w960_23851-0.png OPEL MERIVA 2015.5 Infotainment-ohjekirja (in Finnish)

Page 41 of 135

OPEL MERIVA 2015.5 Infotainment-ohjekirja (in Finnish) Navigointi41
■ Liikenneongelmat, esim. liikenne‐ruuhkat: ilmaistaan vastaavilla
symboleilla (jos aktivoituna).
■ Vasemmalla puolella: suuntanuoli ja etäisyys seuraavaan käännök‐
seen.
■

Page 42 of 135

OPEL MERIVA 2015.5 Infotainment-ohjekirja (in Finnish) 42Navigointi
■Jaa käännösnuoli : Jaettu näyttö,
jossa kartta on vasemmalla ja seu‐ raavan käännöksen osoittava nuoli
oikealla puolella.
■ Jaa talennuslaitteen kanssa : Jaettu
näyttö, j

Page 43 of 135

OPEL MERIVA 2015.5 Infotainment-ohjekirja (in Finnish) Navigointi43
Paina monitoimisäädintä kunnes
näyttöön tulee Navigointivalikko . Va‐
litse Kohdesijainnin tiedot .
Näytön oikealla puolella näkyy kohde
kartalla. Vasemmalla puolella näky

Page 44 of 135

OPEL MERIVA 2015.5 Infotainment-ohjekirja (in Finnish) 44NavigointiKohteen syöttäminen
Määräänpää -sovellus tarjoaa eri
vaihtoehtoja kohteen asettamiseksi
reittiopastusta varten.
Näytä Kohteen syöttäminen -valikko
painamalla DEST (kun reitt

Page 45 of 135

OPEL MERIVA 2015.5 Infotainment-ohjekirja (in Finnish) Navigointi45
Muuta kirjainnäppäimistön kirjainjär‐
jestelyä valitsemalla ABC näppäimis‐
tön vasemmalta puolelta. Kirjaimet on nyt järjestetty aakkosjärjestykseen.
Syötä merkkijono val

Page 46 of 135

OPEL MERIVA 2015.5 Infotainment-ohjekirja (in Finnish) 46Navigointi
Täytä syöttökentät kussakin haku‐
peitteessä.
Kategorian hakupeite
Valitse sijainnin syöttökenttä näyt‐
tääksesi luettelon. Valitse haluamasi
vaihtoehto.
Valitse kategoria

Page 47 of 135

OPEL MERIVA 2015.5 Infotainment-ohjekirja (in Finnish) Navigointi47
Edelliset kohteet
Reittiopastusta varten valitut tai syö‐
tetyt edelliset kohteet on tallennettu
järjestelmään.
Tuo Kohteen syöttäminen -valikko
näyttöön painamalla DEST ja

Page 48 of 135

OPEL MERIVA 2015.5 Infotainment-ohjekirja (in Finnish) 48Navigointi
Valitse Tehty syöttöpeitteen alao‐
sassa. Osoite tallennetaan.
Osoitteiden valinta osoitekirjasta
Tuo Kohteen syöttäminen -valikko
näyttöön painamalla DEST ja valitse
sitten

Page 49 of 135

OPEL MERIVA 2015.5 Infotainment-ohjekirja (in Finnish) Navigointi49
Näytä karttanäkymä painamalla
NAVI .
Käytä kahdeksantoimista kytkintä
keskittääksesi kartan haluttuun koh‐
teeseen. Punainen v on osoituksena
kartalla ja vastaava osoite näky

Page 50 of 135

OPEL MERIVA 2015.5 Infotainment-ohjekirja (in Finnish) 50Navigointi
Välietappien lisääminen
Lisää välikohde valitsemalla Lisää
reittipiste . Välietappiluettelo tulee
näyttöön.
Valitse Lisää kohdasta, johon haluat
lisätä välietapin. Koh