OPEL MERIVA 2015.5 Infotainment-ohjekirja (in Finnish)

OPEL MERIVA 2015.5 Infotainment-ohjekirja (in Finnish) MERIVA 2015.5 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/23851/w960_23851-0.png OPEL MERIVA 2015.5 Infotainment-ohjekirja (in Finnish)

Page 21 of 135

OPEL MERIVA 2015.5 Infotainment-ohjekirja (in Finnish) Perustoiminnot21
Säädä äänenvoimakkuuden jakoa
auton etu- ja takakaiuttimien välillä
valitsemalla Fader. Säädä asetus ha‐
lutuksi.
Säädä äänenvoimakkuuden jakoa
auton vasemman ja oik

Page 22 of 135

OPEL MERIVA 2015.5 Infotainment-ohjekirja (in Finnish) 22Perustoiminnot
Valitse Mukavuusasetukset ja sitten
Äänimerkin voimakkuus näyttääksesi
kyseisen alavalikon. Valitse
Alhainen tai Korkea .
Navigoinnin
äänenvoimakkuuden
säätäminen
Paina

Page 23 of 135

OPEL MERIVA 2015.5 Infotainment-ohjekirja (in Finnish) Perustoiminnot23
Set date (Aseta päivämäärä)
Säädä päivämäärän asetuksia valit‐
semalla Aseta päiväys . Säädä ase‐
tukset halutuiksi.
Aikaformaatti
Valitse haluamasi aikamuoto v

Page 24 of 135

OPEL MERIVA 2015.5 Infotainment-ohjekirja (in Finnish) 24Perustoiminnot
Kuvake siirretään uuteen kohtaan.
Tässä kohdassa aiemmin ollut ku‐
vake näkyy kohdassa, josta kuvake
siirrettiin.Kotisivun oletusasetukset
Palauta Kotisivu tehdasasetuksiinsa

Page 25 of 135

OPEL MERIVA 2015.5 Infotainment-ohjekirja (in Finnish) Radio25RadioKäyttö ........................................... 25
Asemahaku .................................. 25
Automaattitallennuksen
luettelot ........................................ 26
Suosikk

Page 26 of 135

OPEL MERIVA 2015.5 Infotainment-ohjekirja (in Finnish) 26Radio
Valitse haluamasi asema.Huomautus
Parhaillaan vastaanotettavan ase‐
man kohdalla on merkki i.
Kategorialuettelo
Monet RDS- 3 28 ja DAB- 3 29 -
asemat lähettävät PTY-koodia, joka
määr

Page 27 of 135

OPEL MERIVA 2015.5 Infotainment-ohjekirja (in Finnish) Radio27
Kullakin aaltoalueella on 2 automaat‐titallennuksen luetteloa ( AS 1, AS 2 ),
joista kumpaankin voidaan tallentaa
6 asemaa.
Huomautus
Vastaanotettava asema näkyy ko‐
rostettuna.
Asemien a

Page 28 of 135

OPEL MERIVA 2015.5 Infotainment-ohjekirja (in Finnish) 28Radio
Avaa suosikkiluettelot tai vaihda toi‐
seen suosikkiluetteloon painamalla
lyhyesti FAV.
Aseman tallentaminen luettelokoh‐
taan: paina vastaavaa asemapaini‐
ketta 1...6, kunnes vahvistus

Page 29 of 135

OPEL MERIVA 2015.5 Infotainment-ohjekirja (in Finnish) Radio29
Jos Aluelähetys (REG) on käytössä,
voit valita vain vaihtoehtoisia lähetys‐
taajuuksia (AF), jotka lähettävät sa‐
moja alueellisia ohjelmia.
Jos Aluelähetys (REG) on pois käy

Page 30 of 135

OPEL MERIVA 2015.5 Infotainment-ohjekirja (in Finnish) 30Radio
Yleistä tietoa■ DAB-asemat merkitään ohjelman nimellä lähetystaajuuden sijasta.
■ DAB-toiminnolla useita radio-ohjel‐ mia (palveluja) voidaan lähettää yh‐dellä taajuudella (ko