OPEL MERIVA 2016 Instruktionsbog (in Danish)

OPEL MERIVA 2016 Instruktionsbog (in Danish) MERIVA 2016 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/23167/w960_23167-0.png OPEL MERIVA 2016 Instruktionsbog (in Danish)

Page 1 of 247

OPEL MERIVA 2016 Instruktionsbog (in Danish) OPEL MERIVAInstruktionsbog

Page 2 of 247

OPEL MERIVA 2016 Instruktionsbog (in Danish)

Page 3 of 247

OPEL MERIVA 2016 Instruktionsbog (in Danish) Introduktion.................................... 2
Kort og godt ................................... 6
Nøgler, døre og ruder ..................19
Sæder, sikkerhed .........................34
Opbevar

Page 4 of 247

OPEL MERIVA 2016 Instruktionsbog (in Danish) 2IntroduktionIntroduktion

Page 5 of 247

OPEL MERIVA 2016 Instruktionsbog (in Danish) Introduktion3Modelspecifikke dataNoter Deres bils data på den fore‐
gående side, så de er let tilgængelige.
Disse oplysninger findes i afsnittene "Service og vedligeholdelse" og "Tek

Page 6 of 247

OPEL MERIVA 2016 Instruktionsbog (in Danish) 4IntroduktionFare, advarsel og forsigtig9Fare
Tekster mærket med 9 Fare angi‐
ver, at der er risiko for livstruende skader. Manglende overholdelse
af instruktionerne kan være for‐
bundet med l

Page 7 of 247

OPEL MERIVA 2016 Instruktionsbog (in Danish) Introduktion5

Page 8 of 247

OPEL MERIVA 2016 Instruktionsbog (in Danish) 6Kort og godtKort og godtFør kørslenOplåsning af bilen
Dørene og lastrummet låses op ved
at trykke på c. Dørene åbnes ved at
trække i håndtagene. Bagklappen åb‐
nes ved at trykke på ber

Page 9 of 247

OPEL MERIVA 2016 Instruktionsbog (in Danish) Kort og godt7Ryglænets hældning
Træk i grebet, indstil hældningen og
slip grebet. Lad sædet går hørbart i
hak.
Sædeposition 3 35, Sædeindstilling
3 36.
Sædehøjde
Pumpebevægelser med hån

Page 10 of 247

OPEL MERIVA 2016 Instruktionsbog (in Danish) 8Kort og godtIndstilling af hovedstøtter
Tryk på udløserknappen, indstil høj‐
den og lad hovedstøtten gå i hak.
For vandret indstilling skal du trække
hovedstøtten fremad. Den går i hak i
f
Page:   1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 ... 250 next >