OPEL MOVANO_B 2018.5 Instruktionsbog (in Danish)

OPEL MOVANO_B 2018.5 Instruktionsbog (in Danish) MOVANO_B 2018.5 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/23216/w960_23216-0.png OPEL MOVANO_B 2018.5 Instruktionsbog (in Danish)

Page 1 of 269

OPEL MOVANO_B 2018.5 Instruktionsbog (in Danish) Instruktionsbog

Page 2 of 269

OPEL MOVANO_B 2018.5 Instruktionsbog (in Danish)

Page 3 of 269

OPEL MOVANO_B 2018.5 Instruktionsbog (in Danish) Indledning...................................... 2
Kort og godt ................................... 6
Nøgler, døre og ruder ..................20
Sæder, sikkerhed .........................45
Opbevar

Page 4 of 269

OPEL MOVANO_B 2018.5 Instruktionsbog (in Danish) 2IndledningIndledning

Page 5 of 269

OPEL MOVANO_B 2018.5 Instruktionsbog (in Danish) Indledning3Modelspecifikke dataNoter Deres bils data på den fore‐
gående side, så de er let tilgængelige.
Disse oplysninger findes i afsnittene "Service og vedligeholdelse" og
"Tekni

Page 6 of 269

OPEL MOVANO_B 2018.5 Instruktionsbog (in Danish) 4IndledningFare, advarsel og forsigtig9Fare
Tekster mærket med 9 Fare angi‐
ver, at der er risiko for livstruende skader. Manglende overholdelse
af instruktionerne kan være
forbundet med livsfar

Page 7 of 269

OPEL MOVANO_B 2018.5 Instruktionsbog (in Danish) Indledning5

Page 8 of 269

OPEL MOVANO_B 2018.5 Instruktionsbog (in Danish) 6Kort og godtKort og godtFør kørslenOplåsning af bilen Oplåsning med nøgle
Drej nøglen i førerdørens lås. Dørene
åbnes ved at trække i håndtagene.
Oplåsning med fjernbetjening
Afhængigt

Page 9 of 269

OPEL MOVANO_B 2018.5 Instruktionsbog (in Danish) Kort og godt7Oplåsning med elektronisk nøgle
Tryk på knappen på et vilkårligt
udvendigt dørhåndtag, når den
elektroniske nøgle befinder sig i regi‐
streringszonen (op til ca. 1 m fra
fordø

Page 10 of 269

OPEL MOVANO_B 2018.5 Instruktionsbog (in Danish) 8Kort og godtSædehøjde
Bevægelse af grebet
op:sæde højerened:sæde lavere
Sædestilling 3 47.
Sædeindstilling 3 48.
Indstilling af hovedstøtter
Tryk på udløserknappen, indstil
højden og lad
Page:   1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 ... 270 next >