OPEL MOVANO_B 2018.5 Priručnik za Infotainment (in Croatian)

OPEL MOVANO_B 2018.5 Priručnik za Infotainment (in Croatian) MOVANO_B 2018.5 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/24965/w960_24965-0.png OPEL MOVANO_B 2018.5 Priručnik za Infotainment (in Croatian)

Page 41 of 135

OPEL MOVANO_B 2018.5 Priručnik za Infotainment (in Croatian) Uvod41Postavke tonaR15 BT USB, R16 BT USB,
CD16 BT USB, CD18 BT USB -
postavke tona
U izborniku audio postavki mogu
postaviti karakteristike tona.
Pritisnite SETUP kako biste pristupili
izborniku pos

Page 42 of 135

OPEL MOVANO_B 2018.5 Priručnik za Infotainment (in Croatian) 42UvodRegulacija glasnoće prema brzini- pogledajte (NAVI 50 IntelliLink)
"Postavke glasnoće" 3 42.
● Jakost zvuka (uključivanje/
isključivanje)
Uključite glasnoću kako biste
pojačal

Page 43 of 135

OPEL MOVANO_B 2018.5 Priručnik za Infotainment (in Croatian) Uvod43●Bluetooth
Pogledajte (NAVI 50 IntelliLink)
"Postavke sustava" 3 43.
● Sustav
Pogledajte (NAVI 50 IntelliLink)
"Postavke sustava" 3 43.Audio postavke
Odaberite Audio za pr

Page 44 of 135

OPEL MOVANO_B 2018.5 Priručnik za Infotainment (in Croatian) 44UvodPromijenite jezik sustava
Promijenite jezik zaslona
pristupanjem izborniku Language
(Jezik) . Odaberite jezik s popisa
okretanjem i pritiskom na OK.Vratite osnovne postavke za sustav
Za vraća

Page 45 of 135

OPEL MOVANO_B 2018.5 Priručnik za Infotainment (in Croatian) Uvod45●Format vremena (12h/24h)
● Jedinice/Navigacijske
jedinice (km/milje)
● Postavke sata
Pritisnite l za otvaranje
podizbornika Postavljeno
vrijeme koji sadrži sljedeće
opcije:
Automat

Page 46 of 135

OPEL MOVANO_B 2018.5 Priručnik za Infotainment (in Croatian) 46Uvodsvjetline zaslona prema
razinama vanjskog svjetla (po
noći).
Tijekom malih razina vanjskog
svjetla, zaslon ćete lakše vidjeti
ako nije presvijetlo.
● Automatski dnevni / noćni način
rada

Page 47 of 135

OPEL MOVANO_B 2018.5 Priručnik za Infotainment (in Croatian) Uvod47Vraćanje tvornički zadanih postavki
Za brisanje svih informacija
Infotainment sustava. Slijedite upute na zaslonu.
Napomena
Nakon toga, Infotainment sustav će
prema zadanim postavkama
ponovno

Page 48 of 135

OPEL MOVANO_B 2018.5 Priručnik za Infotainment (in Croatian) 48UvodMultimedija
Ažurirati se mogu sljedeće postavke
medija:
● uključivanje/isključivanje Ponavljanja (zapisa)
● uključivanje/isključivanje funkcije Mješovito
● uključivanje/isključiva

Page 49 of 135

OPEL MOVANO_B 2018.5 Priručnik za Infotainment (in Croatian) Radio49RadioKorištenje..................................... 49
Traženje postaje ..........................51
Liste automatskih memorija .........53
Radio data system (RDS) ............54
Digitalno e

Page 50 of 135

OPEL MOVANO_B 2018.5 Priručnik za Infotainment (in Croatian) 50Radio●k/l : promjena na sljedeću/
prethodnu frekvenciju u
razmacima od 0,5.
● R/S : kretanje kroz popis postaja.
Aktiviranje radija
Za aktiviranje radija u bilo koje
vrijeme, dodirnite 7, pa