OPEL VIVARO B 2016.5 Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish)

OPEL VIVARO B 2016.5 Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish) VIVARO B 2016.5 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/20750/w960_20750-0.png OPEL VIVARO B 2016.5 Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish)

Page 41 of 143

OPEL VIVARO B 2016.5 Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish) Wprowadzenie41Patrz (NAVI 80 IntelliLink) „Usługi
LIVE” w rozdziale „Nawigacja”
3 85.Ustawienia
Wyświetlają się następujące menu:
● Menedżer połączeń
Wybrać, aby zarządzać
zewn

Page 42 of 143

OPEL VIVARO B 2016.5 Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish) 42WprowadzenieUlubione – usługi
Wybrać wolny przycisk na
wyświetlaczu lub nacisnąć < (aby
otworzyć menu podręczne) a
następnie Dodaj pozycję ulubioną .
Wybrać pozycję z wyświetlonej l

Page 43 of 143

OPEL VIVARO B 2016.5 Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish) Wprowadzenie43punktacja wskazuje na lepszą
ekonomikę jazdy. Przyznawane są
również oceny w gwiazdkach za
średnie osiągi jazdy ekologicznej
(przyspieszenie), efektywność zmian
biegów (skrzyni

Page 44 of 143

OPEL VIVARO B 2016.5 Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish) 44WprowadzenieWięcej informacji, patrz punkt
„Obsługa” w rozdziale „Telefon”
3 129.
Ustawienia barwy dźwięku
R15 BT USB – Ustawienia barwy
dźwięku
Korzystając z menu ustawień audio,

Page 45 of 143

OPEL VIVARO B 2016.5 Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish) Wprowadzenie45Regulacja głośności w
zależności od prędkości jazdy –
patrz (NAVI 50 IntelliLink)
„Ustawienia poziomu głośności” 3 45.
● Głośność (wzmacnianie
dźwięków niskich)

Page 46 of 143

OPEL VIVARO B 2016.5 Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish) 46Wprowadzenie●Bluetooth
Patrz (NAVI 50 IntelliLink)
„Ustawienia systemu” 3 46.
● System
Patrz (NAVI 50 IntelliLink)
„Ustawienia systemu” 3 46.Ustawienia audio
Wybrać Audio, aby wyświ

Page 47 of 143

OPEL VIVARO B 2016.5 Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish) Wprowadzenie47Przywracanie domyślnych ustawień
systemowych
Aby przywrócić domyślne wartości
ustawień systemowych, wybrać opcję
Ustawienia fabryczne , obracając i
naciskając OK. Po wyświet

Page 48 of 143

OPEL VIVARO B 2016.5 Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish) 48WprowadzenieSystem
Wybrać System, aby wyświetlić
następujące opcje:
● Język
Zmiana języka wyświetlacza i
języka instrukcji głosowych dla
systemu nawigacyjnego.
Nacisnąć OK, aby potwi

Page 49 of 143

OPEL VIVARO B 2016.5 Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish) Wprowadzenie49Po zmianie ustawień systemu
nacisnąć Gotowe, aby potwierdzić.Język
Zmiana języka systemu audio-
nawigacyjnego oraz typu głosu (w
zależności od wersji).Wyświetlacz
Wyświetlaj

Page 50 of 143

OPEL VIVARO B 2016.5 Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish) 50Wprowadzenie„Ostrzegaj, gdy przekraczam
dozwoloną prędkość”). Aby włączyć,
należy zaznaczyć odpowiednie pola
wyboru.Ekran główny
Zmiana konfiguracji strony głównej.
Wybrać opcję z